ANV Om 'e Koaien

Agrarische natuurvereniging ANV Om ‘e Koaien is opgericht in 2005 door boeren die actief zijn met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De leden van de vereniging willen de natuur en landschapwaarden in het agrarische gebied beheren en behouden. 

De vereniging omvat een gebied van ruim 3000 ha, gelegen vanaf Stiens tot aan Dokkum tussen de Dokkumer Ee en de Ljouwerterdyk. De vereniging bestaat uit circa 100 leden en donateurs die betrokken zijn bij het agrarische natuurbeheer. 
De belangrijkste activiteiten zijn het weidevogelbeheer en de opvang van overwinterende ganzen. Voor het weidevogelbeheer is er in de voorgaande jaren een collectief beheerplan opgesteld voor 2100 ha waarbij het mozaïekbeheer moet leiden tot een goede reproductie van onze weidevogelpopulatie. 
Naast aanspreekpunt voor de leden op het gebied van agrarisch natuurbeheer wordt er ook samengewerkt met de plaatselijke vogelwachten, wildbeheereenheden, staatbosbeheer en gemeenten.

Bestuur:

Voorzitter Tjitske Dijkstra
Secretaris Douwe Anema
Algemeen lid Jurjen Spoelstra
Algemeen lid Stefan Aarts
Algemeen lid Jelte Bakker


  

                                        
Plaatsing solar plasdraspomp bij Jelte Bakker     

Foto's 10-jarig jubileum (Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan)