BEESPOKE

BEESPOKE is een Interreg North Sea Region (NSR)-project welke op 18 juni 2019 officieel is goedgekeurd en is een mooie voortzetting van Silence of the Bees.

Met een totale begroting van € 4,1 miljoen over een periode van drie en een half jaar, brengt BEESPOKE een breed scala van 16 partners samen van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, adviseurs en eindgebruikers uit 6 Noordzeeregio-landen.
Het algemene doel van dit project is om met nieuwe methodes en kennis de biodiversiteit te verhogen en gelijktijdig de bestuiving van voedselgewassen door insecten met meer dan 10% te vergroten en zo duurzamere en veerkrachtiger agro-ecosystemen te creëren. 
De Nederlandse partners zijn: Provincie Fryslân / Silence of the Bees / Hogeschool Van Hall Larenstein / Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden / Agrarisch Collectief Waadrâne.

Als Agrarisch Collectief Waadrâne zijn we trots dat we deel uit maken van dit internationale project. We gaan voor regionale en praktische invulling van maatregelen in ons werkgebied die de bestuiving van voedselgewassen door insecten kunnen stimuleren en verbeteren.

Meer informatie over BEESPOKE en andere Interreg-projecten zijn te lezen op de website van Interreg North Sea Region.

Vastleggen ontwikkeling vegetatie insectenrand

De ontwikkeling van de vegetatie van de insectenrand is deze zomer vastgelegd op foto's door gebiedscoördinator Tjitske Dijkstra. Hiervan is per rand een timelaps gemaakt. Zo kunnen we mooi zien hoe de randen zich hebben ontwikkeld. De timelaps zijn samengevoegd tot 1 filmpje welke te zien is door op onderstaande foto te klikken.

Locaties Kruidenrijke insectenranden

Op onderstaande foto's is te zien waar de kruidenrijke insectenranden en de naastliggende gewassen van de 8 BEESPOKE-deelnemers zijn te vinden. Klik op een foto voor een vergroting.

2021

2020

Nieuwsbrieven:

Even BIJpraten januari 2021
Even BIJpraten 2

Even BIJpraten​ 1