Agrarisch natuurbeheer in gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke, Provincie Fryslân en Agrarisch Collectief Waadrâne slaan de handen ineen en starten met agrarisch natuurbeheer in gemeente Waadhoeke. Het gaat daarbij om akkervogelbeheer in de vorm van kruidenrijke akkerranden en vogelakkers. Dit type beheer is alleen mogelijk op percelen liggend in het leefgebied open akkerland, aangegeven in het natuurbeheerplan van Provincie Fryslân en in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne. Zie onderstaande kaart. (klik op de kaart om de afbeelding te vergroten)


Op vrijdagmiddag 15 oktober 2021 organiseren gemeente Waadhoeke en Agrarisch Collectief Waadrâne een informatiebijeenkomst voor belangstellenden voor agrartisch natuurbeheer in het aangewezen gebied in gemeente Waadhoeke. Indien u percelen in dit gebied in gebruik heeft bent u van harte welkom.
Programma informatiebijeenkomst:
13.30 uur:
Bezoek aan de vogelakker van Mts. Visbeek en Van der Wal aan de Osingaloane/Zeedyk te Marrum (tegenover Dijktempel, Ids WIllemsma). Hier wordt uitleg gegeven over praktische zaken rondom agrarisch natuurbeheer en over inpassing hiervan op bedrijf.
14.30 uur:
Informatiebijeenkomst over de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer in gemeente Waadhoeke in dorpshuis De Kampioen, Skoallestrjitte 9 in Hijum.

Meer informatie over leefgebied Open Akkerland en de af te sluiten beheerpakketten:
Open Akkerland | Agrarisch Collectief Waadrâne (waadrane.frl)
Beheereisen en aanvullende voorschriften - Pakket 16 - Vogelakker
Beheereisen en aanvullende voorschriften - Pakket 19 - Kruidenrijke Akkerranden
Protocol gebruik herbiciden open akkerland

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u een ons een email sturen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.