BIMAG

Boeren tellen zelf vlinders

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) gezamelijk een programma opgezet om boeren zelf (dag- en nacht)vlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied. In 2019 hebben er 21 boeren meegedaan en in 2020 is dit opgelopen tot 49 deelnemende boeren. Het doel is om in 2022 op 100 verschillende bedrijven vlinders te tellen. Bron: De Vlinderstichting | BIMAG

Vanaf 2020 wordt er ook in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne ook op 3 locaties meegedaan aan BIMAG. Vanaf 1 april tot 1 november worden om de 2 weken 's avonds 3 LED-emmers geplaatst om nachtvlinders te vangen. Een op het erf, een op regulier grasland/akkerland en een op een perceel waar aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland of akkerrand. s' Morgens worden de emmers gecheckt en worden de aanwezige nachtvlinders geteld, gedetermineerd en weer losgelaten.

Nieuwsgierig naar meer informatie over BIMAG? In de brochure 'Boeren tellen succesvol vlinders' zijn de resultaten van BIMAG over 2020 verwerkt en wordt uitgelegd hoe het werkt.
De resultaten over 2020 zijn in het kort weergegeven in onderstaande infographic


Resultaten donderdag 12 augustus 2021:
       

Vrijdag 1 juni 2021 is door Tjitske Dijkstra een demonstratie gegeven over het BIMAG-project op Christelijke Basisschool Bernewird in Bornwird. Lees hier het nieuwsbericht over deze demonstratie. Hieronder een aantal foto's gemaakt tijdens de demonstratie.