Weidevogelexcursie CBS De Eker

Op maandag 23 mei is het zover de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Eker uit Anjum gaan onder leiding van mozaïekregisseur Tamme Visser van de Vogelwacht Anjum het veld in. Tamme heeft nazorgers Mink Jelle Zijlstra en Sieb van der Ploeg meegenomen voor assistentie.
Gelukkig is het droog weer. De temperatuur had wel wat hoger gemogen maar het mag de pret niet drukken. Tamme gaat met de leskist, geleend bij NME-centrum De Klyster ,achterop de fiets naar de Feart in Anjum. Hier zit een meerkoet op z’n nest en zwemt een waterhoentje. De rit wordt voortgezet naar de manege van Willem en Janda Sonnema. De leskist wordt geopend en aan de hand van voorbeelden van de vogels vertelt Tamme hierover en vraagt de kinderen het één en ander. De groep luistert zeer geïnteresseerd en weet zelf ook al aardig wat van de vogels. Dit komt natuurlijk omdat zij op school het boekje ‘Maitiid yn it lân’ al behandeld hebben.
De leskist blijft hier staan en wij vervolgen de route naar de mini plasdras van Johan en Reinskje Brandsma. Een grote plas water die op het land is blijven staan na de winter. Je kunt zien dat de vogels hier dankbaar gebruik van maken. Snel weer verder voordat de kinderen onder de modder zitten. Even kijken in een riethoop of daar ook een vos in woont. Aan de sporen is te zien dat dit wel het geval is. Samen op een dam staan en zien dat een kievit direct zijn nest verlaat en alarm slaat. Het is dan zeer moeilijk om het nest nog te vinden.
De groep wordt op gedeeld in 3 groepen van ca. 5 á 6 personen en een nazorger. De kleine groepjes gaan het veld in en zoeken nesten op. Niet alleen de nazorgers maar ook de kinderen vinden nesten van diverse weidevogels. Geweldig!
De tijd zit er helaas haast op, dus moeten wij richting school. Onderweg de leskist en de polsstokken (van de kinderen) weer opgepikt. Bij school nog even polsstok springen. Meester Romke geeft het goede voorbeeld.
Als afsluiting krijgen alle kinderen een nestkastje van de vogelwacht en een uitnodiging om met de vogelwacht weer eens het veld in de gang. Zondag om 9.00 uur komt de vogelwacht bijeen bij ….. Dus wie mee wil? Eén jongen vraagt direct of Tamme hem oppikken wil.
 
Een zeer geslaagde en leerzame middag.
 
Reinskje Brandsma
Secr. Guozzekrite

Hieronder de foto's van deze prachtige middag.