Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân

Het project “Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân”, ook wel bekend onder de term HAC-F, is een project waarin in samenwerking met de zeven Friese collectieven en Landschapsbeheer Friesland wordt gewerkt aan het herstellen van het agrarische cultuurlandschap in de provincie. Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3), uit ELPFO (“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”) en door de Provincie Fryslân. Voor het realiseren van het project is een subsidie van 1,66 miljoen beschikbaar gesteld.

Meer informatie over het project is te lezen op de website van Landschapsbeheer Friesland, klik hier om te worden doorgelinkt.


“Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”