Agrarisch Collectief Waadrâne

Wij wensen alle deelnemers, vrijwilligers en belangstellenden een voorspoedig en een boerenlandvogel rijk 2020!

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari jl. is aangegeven dat de weide- en akkervogelresultaten van 2019 voor deelnemers te raadplegen zijn op de website. Deze gegevens zijn te vinden op de ledenpagina (inloggen rechtsboven).
De presentaties van de sprekers kunt u nogmaals lezen door op de naam van de spreker te klikken.
Klaas Oevering
Peter Harry Mulder

De trailer van de film 'Grutsk' en de PARTRIDGE-projectfilm (wegens tijdgebrek niet vertoont tijdens nieuwjaarsbijeenkomst) kunt u bekijken door op onderstaande afbeelding te klikken. 
     

Boeren met hart voor de natuur

Waadrâne is een Agrarisch Collectief met ruim 145 leden in de noordelijke kuststrook tegen de Waddenzee dat meewerkt aan de bescherming van boerenlandvogels. Wij zetten ons in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit en werken daarbij samen met elkaar én met de natuur. Ons belangrijkste doel? Noard-Fryslân nóg mooier maken door de flora en fauna in stand te houden.

In de korte filmpjes hieronder laten we zien wie we zijn en wat we doen.
Klik op de foto om het filmpje te kunnen bekijken.
         
Introductie Waadrâne        Project Vogelakker              Project Plas-Dras               Samenwerken


Bestuur en medewerkers Agrarisch Collectief Waadrâne.
vlnr Corrie Terpstra, Tjitske Dijkstra, Piebe Dijkstra, Reinskje Brandsma, Gerard Fokkema, Hans Kroodsma, Betty Sinia, Pyt Sipma.

Wij vinden het belangrijk dat natuur en landbouw elkaar versterken. Dit doen wij door natuurbeheer bij de boeren onder te brengen, natuurinclusieve landbouw genaamd. Door het uitvoeren van verantwoord beheer dragen wij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in onze leefomgeving. De basis hiervoor is: dicht bij de natuur blijven en de boerenlandvogels beschermen. Als collectief vormen wij de schakel tussen boeren/beheerders en de overheid. Tegelijkertijd willen wij dicht bij de leden blijven: ‘Mei de fuotten yn ‘e klaai’.

Wat doen wij om de vogels te beschermen?
De leden van Agrarisch Collectief Waadrâne doen aan nestbescherming en uitstel van maaien zodat jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras. Ook proberen we ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid op orde zijn. Verder bieden we met het creëren van plasdras en verhoogd waterpeil goede foerageerplekken voor weidevogels aan. Kruidenrijke percelen en randen trekken veel insecten aan die weer als voedsel dienen voor de vogels. Zo werken wij samen aan een natuurlijke leefomgeving, met als doel een gezonde weide- en akkervogelpopulatie!

We hebben ook een folder waar in het kort is te lezen wie we zijn en wat we doen, klik hier voor de folder.