Beheer in beeld

Om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer te laten slagen is inzet nodig van agrariërs maar ook van veel vrijwilligers zoals nazorgers van de BFVW, mozaïekregisseurs, akkervogeltellers en tellers.

Een aantal van hen willen we hieronder aan het woord laten. Klik op de foto en u wordt doorgelinkt naar het interview:
  
Mozaïekregisseur Joop Ludema                               Jager Ewout Schröder

  
Deelnemer Open Akkerland Sieger Talsma           Akkervogeltellers Marten Tigchelaar en Mark Bloem

Interviews en foto's: Klasina van der Werf

*** Binnenkort wordt deze pagina aangevuld met interviews met een aantal beheerders en vrijwlligers.***

 

Een van de personen die het beheer visueel in beeld brengt is Aart van Veldhuizen, hieronder stelt hij zich even voor.
 

Beste lezers,

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben Aart van Veldhuizen. Ik woon samen met mijn vrouw in Ugchelen en vader van 4 (inmiddels) volwassen kinderen. Sinds 1 april 2020 ben ik, op vrijwillige basis, huismeester bij een woonboerderij van het Leger des Heils vlakbij Dokkum.
Mijn passie is natuurfotografie. Een andere hobby die ik combineer met de natuurfotografie is, tekeningen maken met soft pastel. Ik maak tekeningen van de foto`s die ik heb gemaakt, ook huisdieren. Katten of honden. Omdat ik zelf op de Veluwe woon(de) en daar ook regelmatig de natuurfotografie beoefende, wilde ik dit ook graag in Friesland oppakken.
Inmiddels heb ik kennis gemaakt met Melle Pieter en Froukje Prins, agrariërs met een plas-dras-gebied. Ik heb van hem vernomen dat hij is aangesloten bij het Agrarisch Collectief Waadrâne. Wat mij erg aansprak in dit collectief is de zorg voor de vogels, flora en fauna binnen de agrarische sector.
Na een gesprekje, hebben we afgesproken dat ik in dat gebied mag fotograferen. Ik begin ‘s morgens erg vroeg (5.00) en kan er gerust 5 uur achter elkaar stil liggen om de natuur niet (zo min mogelijk) te storen. Ik maak een verslag van mijn observatie en fotografie van wat ik heb gezien. Bij Melle Pieter heb ik dat verslag met een aantal foto’s naar hem verstuurd. Dit gaf hem weer inzicht in wat er allemaal gebeurt en langs komt in het gebied. Hij was enthousiast van de beelden die ik doorstuurde.
Nu werd mij de vraag gesteld, door Melle Pieter en Corrie Terpstra, of mijn foto`s op de website van Waadrâne geplaatst mogen worden. Hier sta ik positief in. Ik vind het mooi om zo ook een bijdrage te kunnen leveren, aan dit mooie initiatief.
Graag zou ik in contact komen met andere agrariërs die een plas-dras gebied hebben, om hen ook zo meer inzicht te geven in wat er leeft in het gebied en de dieren in beeld (foto) en in kaart te brengen. De foto`s die ik instuur zijn professioneel. Ze zijn echter wel auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat ik een (kleine) vergoeding vraag wanneer er mensen zijn die graag een foto willen hebben om op een website te plaatsen, of willen gebruiken om thuis aan de muur te hangen.
Ook heb ik een website, https://natuuraart.weebly.com/ waar een deel van de gemaakte foto’s, is te bekijken. Neem gerust eens een kijkje!
Mocht u zo’n plasdras gebied bezitten en mij de mogelijkheid te willen geven om daar te kunnen fotograferen, dan kunt u contact opnemen via Waadrâne.
Hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Aart van Veldhuizen