Beheer in beeld

Om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer te laten slagen is inzet nodig van agrariërs maar ook van veel vrijwilligers zoals nazorgers van de BFVW, mozaïekregisseurs, akkervogeltellers en tellers.

Een aantal van hen willen we hieronder aan het woord laten. Klik op de foto en u wordt doorgelinkt naar het interview:
  
Mozaïekregisseur Joop Ludema                               Jager Ewout Schröder

  
Deelnemer Open Akkerland Sieger Talsma           Akkervogeltellers Marten Tigchelaar en Mark Bloem

Interviews en foto's: Klasina van der Werf

*** Binnenkort wordt deze pagina aangevuld met interviews met een aantal beheerders en vrijwlligers.***