Locatie Vogelkijkhut

Locaties weidevogelseizeon 2021:
 

Locatie van de vogelkijkhut van ANV Guozzekrite:
Weidevogelbeheer met plas-dras van Mts. Rispens aan de Bartenswei te Anjum. (Anjumer Kolken)
Locatie van de vogelkijkhut van ANV Om 'e Koaien:
Weidevogelbeheer met hoog waterpeil en plas-dras van F. Sierksma aan De Houwen in Reitsum
Naast een mobiele vogelkijkhut heeft ANV Om 'e Koaien ook een 'vaste' vogelkijkhut. Deze staat bij natuurgebied 't Oogvliet van Staatsbosbeheer aan de Kelnersweg tussen Hallum en Wanswert.

Zowel ANV Guozzekrite als ANV Om 'e Koaien beschikken over een mobiele vogelkijkhut welke vrij toegankelijk zijn. De vogelkijkhutten staan tijdens het broedseizoen vaak op locaties waar op dat moment veel weidevogels actief zijn. Op deze pagina vermelden wij de locatie waar deze vogelkijkhutten tijdelijk zijn neer gezet.


De vogelkijkhut van ANV Om 'e Koaien, de 'Skûle' genaamd, is op 23 juni 2008 geopend door toenmalig gedeputeerde Piet Adema. De realisatie van de vogelkijkhut was mogelijk door onder andere subsidie vanuit Plattelandsprojecten.

De vogelkijkhut van ANV Guozzekrite is op 19 april 2019 geopend door Frans Kloosterman, voorzitter van de BFVW. De realisatie van deze vogelkijkhut is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Rabobank en Topteam Agrarische Verzekeringen.