Locatie Vogelkijkhut

De vogelkijkhutten staan weer in de winterstalling tot het weidevogelseizoen 2020 begint.

Laatste locatie van de vogelkijkhut van ANV Guozzekrite:
Vogelakker van Firma Talsma aan de Koaterhústerwei te Wierum
 

Laatste locatie van de vogelkijkhut van ANV Om 'e Koaien:
Kruidenrijke akker van Binn'ndieks aan de Grândyk te Holwerd

Naast een mobiele vogelkijkhut heeft ANV Om 'e Koaien ook een 'vaste' vogelkijkhut. Deze staat bij natuurgebied 't Oogvliet van Staatsbosbeheer aan de Kelnersweg tussen Hallum en Wanswert.

Zowel ANV Guozzekrite als ANV Om 'e Koaien beschikken over een mobiele vogelkijkhut welke vrij toegankelijk zijn. De vogelkijkhutten staan tijdens het broedseizoen vaak op locaties waar op dat moment veel weidevogels actief zijn. Op deze pagina vermelden wij de locatie waar deze vogelkijkhutten tijdelijk zijn neer gezet.

De vogelkijkhut van ANV Om 'e Koaien, de 'Skûle' genaamd, is op 23 juni 2008 geopend door toenmalig gedeputeerde Piet Adema. De realisatie van de vogelkijkhut was mogelijk door onder andere subsidie vanuit Plattelandsprojecten.

De vogelkijkhut van ANV Guozzekrite is op 19 april 2019 geopend door Frans Kloosterman, voorzitter van de BFVW. De realisatie van deze vogelkijkhut is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Rabobank en Topteam Agrarische Verzekeringen.