Meldingsformulier

Via onderstaand 'Meldingsformulier uitvoer/start ANLb-beheer' kunnen deelnemers de uitvoer of startdatum van ANLb-beheer melden.
Het betreft de volgende meldingen:
Datum: Pakketnr.: Pakketnaam: Wanneer melden:
start inundatie 3i t/m l Plas-dras minimaal 7 kalenderdagen voor start inundatie
start rustperiode 4a.6.01 Legselbeheer uiterlijk 7 kalenderdagen na ingang rustperiode
uitrijden 7 Ruige mest uiterlijk 7 kalenderdagen na het uitrijden
vrezen/eggen Z.06.06 Braakstrook op grasland uiterlijk 7 kalenderdagen na het vrezen/eggen
slootschonen 12b Ecologisch slootschonen uiterlijk 7 kalenderdagen na het slootschonen
uitrijden/onderwerken 39a t/m d Bodemverbetering uiterlijk 7 kalenderdagen na het uitrijden/onderwerken 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!