<< Terug

15 oktober informatiebijeenkomst Agrarisch Natuurbeheer in gemeente Waadhoeke

Datum: 1 oktober 2021 15 oktober informatiebijeenkomst Agrarisch Natuurbeheer in gemeente Waadhoeke

Uitnodiging: informatiebijeenkomst Agrarisch Natuurbeheer

Gemeente Waadhoeke, Provincie Fryslân en Agrarisch Collectief Waadrâne starten met samenwerken aan Agrarisch Natuurbeheer. Samen zetten we in op het herstel van de biodiversiteit. Vrijdagmiddag 15 oktober a.s bent u van harte welkom op een informatiebijeenkomst.
Jarenlange ervaring
De aanpak van Waadrâne is gebaseerd op hun jarenlange succesvolle ervaringen met agrarisch natuurbeheer in Noardeast-Fryslân. Het collectief is voor een (relatief klein) deel al actief in de gemeente Waadhoeke. Samen met de Provincie en gemeente Waadhoeke zal Waadrâne haar kennis en kunde van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer inzetten om ook in Waadhoeke het herstel van biodiversiteit te bevorderen.

Het gaat daarbij om akkervogelbeheer in de vorm van kruidenrijke akkerranden en vogelakkers. Dit type beheer is alleen mogelijk op percelen liggend in het leefgebied open akkerland, aangegeven in het natuurbeheerplan van Provincie Fryslân en in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne (zie onderstaand kaartje). 

Welkom op vrijdagmiddag 15 oktober!
We heten u van harte welkom op de informatiebijeenkomst op 15 oktober. We starten aan de Osingaloane in Marrum – op de vogelakker van Mts Visbeek. Daarna is er een bijeenkomst in het dorpshuis in Hijum.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
  • 13.30 uur
    Aanvang: bezoek aan vogelakker van Mts Visbeek, Osingaloane te Marrum (tegenover Dijktempeltje, Ids WIllemsma). Uitleg door beheerder over inpassing beheer op bedrijf en praktische zaken rondom beheer.
  • 14.30 uur
    Informatiebijeenkomst mogelijkheden Agrarisch natuurbeheer in gemeente Waadhoeke in Dorpshuis De Kampioen, Skoallestrjitte 9 in Hijum.
Meer informatie
Meer informatie over dit project vindt u op de pagina Agrarisch natuurbeheer in gemeente Waadhoeke elders op onze website.