<< Terug

Aandacht voor Categorie Water in Infoblad Agrariërs

Datum: 26 november 2019 Aandacht voor Categorie Water in Infoblad Agrariërs

Dit jaar is voor het eerst beheer uitgevoerd in het nieuwe leefgebied 'Categorie Water'. De beheerpakketten zijn in nauwe samenwerking met Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân samengesteld. In het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne wordt het beheer ingevuld met de pakketten ‘kruidenrijke akkerrand’ en ‘botanisch waardevolle weideranden’. Dit beheer verbetert de waterkwaliteit door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting te beperken in randen langs de watergangen.
In de najaarseditie van het Infoblad Agrariërs van Wetterskip Fryslân is hier aandacht aan besteed met o.a. een interview met onze beheerder Jelle van der Galiën uit Hantum. Klik op onderstaande afbeelding om het artikel te kunne lezen.