<< Terug

BIMAG zomerupdate

Datum: 30 juli 2020 BIMAG zomerupdate

Deze week kregen we van het BIMAG- projectteam een zomerupdate. Hieraan staat veel informatie voor de deelnemers aan het project maar ook leuke informatie voor andere belangstellenden. Deze informatie willen we graag met jullie delen.
De Vlinderstichting heeft nog geen complete cijfers, maar wist wel te melden dat er tot dusver een hoger aantal verschillende nachtvlindersoorten zijn geteld in vergelijking met het BIMAG pilotjaar in 2019. In 2020 zijn er al 1200 vlinders op de foto gezet, verspreid over 145 soorten, tegenover 85 soorten in 2019. Het aantal waargenomen vlinders lag toen wel op iets meer dan 2500, dus we hebben nog wat te doen. Kortom: boeren tellen samen meer!
Naast deze positieve berichten willen we via de nieuwsbrief antwoord geven op een aantal veel gestelde vragen die bij ons binnenkwamen. Deze worden hieronder nader toegelicht. 

Het aantal gevangen nachtvlinders lijkt dit jaar bij sommige tellingen erg laag, terwijl ik juist maatregelen voor insecten heb genomen, zoals het inzaaien van bloemenmengsels en de aanwezigheid van bomen en struiken. Hoe komt het dat het aantal getelde nachtvlinders per nacht variabel is?
Er zijn verschillende factoren die verklaren hoeveel nachtvlinders er worden aangetroffen. Ten eerste is de periode in het jaar erg belangrijk. Elk van de 900 soorten heeft zijn eigen periode van het jaar dat hij actief is. Veruit de meeste nachtvlinders zijn in juni t/m augustus actief. In deze periode zul je de meeste vlinders aantreffen. Daarnaast zijn er ook nog verschillen tussen de aantallen vlinders per week. Dit kan door de volgende factoren komen:

  • Lichtconcurrentie: Bij veel lichtvervuiling, door bijvoorbeeld kunstlicht of de maan, worden minder vlinders gevangen.
  • Temperatuur: Nachtvlinders zijn koudbloedig. Dat betekent dat ze zich eerst op moeten warmen voordat ze kunnen vliegen. Een vlinder warmt zichzelf op door eerst hard met de vleugels te bewegen. Dit kost veel energie, waardoor ze bij koudere temperaturen simpelweg minder vliegen. Hoe warmer het is hoe minder energie het kost en hoe meer vlinders je dus vangt. Zo is in de grafiek op de volgende pagina zichtbaar dat het aantal getelde nachtvlinders stijgt naarmate de temperatuur in de zomermaanden hoger wordt. Dit komt omdat ze dan actiever zijn.
  • Bij bewolking vang je meer vlinders. De maan is niet zichtbaar en de temperatuur blijft vaak hoger.  

Mijn gewassen beginnen te groeien en ik moet vanwege werkzaamheden het land in, of de gewasgroei belemmert de lichtsterkte van mijn LED-lamp. Hierdoor moet ik de LED-Emmer (BIMAG meetpunt) enkele meters verplaatsen. Is mijn telling nu nog geldig voor het BIMAG project?
Een stukje verplaatsen is mogelijk, zolang de emmer nog steeds midden in het gewas staat. Als het land wordt bewerkt dan is dit geen probleem. Dit hoort nu eenmaal bij het landgebruik. Om deze reden vragen wij wel om ook een foto van de omgeving toe te voegen zodat we zien wat er precies is veranderd. Verplaats de emmer in ieder geval niet buiten het perceel, dat heeft namelijk direct effect op de vlinders die je vangt, en beïnvloed het project.

Ik vang allemaal verschillende insecten. Ik heb gehoord over micro- en macrovlinders. Welke moet ik op de foto zetten?
BIMAG is onderdeel van het Landelijke Meetprogramma Nachtvlinders, waardoor we hetzelfde protocol aanhouden. Alleen de grotere soorten nachtvlinders, de zogenoemde macronachtvlinders, worden geteld. We zien dat er ook microvlinders in de emmers komen, voornamelijk veel soorten grasmotten (foto rechts). Deze worden niet meegeteld binnen het project, en hoeven dus niet op de foto gezet te worden. Vaak vallen de vlinders kleiner dan 1 cm onder de noemer ‘microvlinders’. Naast deze microvlinders worden er ook schietmotten in de emmers aangetroffen (foto links). Ondanks dat het woord ‘motten’ in de naam voorkomt, hebben ze niks met nachtvlinders te maken.
De larven leven onder water, waardoor deze schietmotten redelijk veel worden aangetroffen in emmers die in de buurt van een sloot staan. Ze zijn te herkennen aan de ontbrekende schubben op de vleugels. 
Zie ook: https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlinders-herkennen/microvlinders/
     
Meldevlinder                                        Witte tijger

BIMAG is een initiatief van:LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting