<< Terug

BIODIVERSITEIT IN EN RONDOM DE SLOOT

Datum: 3 september 2021 BIODIVERSITEIT IN EN RONDOM DE SLOOT

BIODIVERSITEIT IN EN RONDOM DE SLOOT staat dit najaar centraal bij Living Lab Fryslân. Dit is immers dé tijd van hekkelen.
Voorheen werd de sloot in het najaar suikerschoon gemaakt, hier is de afgelopen periode de gedachtegang over veranderd. Met het schonen gaat middels de 'oude' methode immers veel biodiversiteit verloren. We willen met z'n allen meer leven in de sloot, vandaar dat we bij het nieuwe slootschonen zoveel mogelijk rekening houden met de flora & fauna.
Deze nieuwe wijze van schonen wordt ECOLOGISCH SLOOTSCHONEN genoemd. Door het materiaal op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd.
Samen met de agrarische collectieven en Wetterskip Fryslân heeft Living Lab een poster ontwikkeld die in één overzicht duidelijk maakt wat we met natuurvriendelijk schonen bedoelen, wat dit inhoudt en wat voor planten en dieren zich zoal in de boerensloten bevinden.
 
Demo’s
De posters worden uitgedeeld bij de demo's die in september gepland staan.
 
DATA & TIJDEN
- 8 september Veenwouden, 19.30 - 22.00 uur
- 14 september It Heidenskip, 13.30 - 16.00 uur
- 15 september Terwispel, 13.30 - 16.00 uur
 
MEER INFO: http://ow.ly/wIbb50FRFeH
AANMELDEN: http://ow.ly/j7BJ50FRFeI