<< Terug

De landbouw kan groener!

Datum: 24 december 2020 De landbouw kan groener!

Hoe maken we de landbouw klaar voor de toekomst? Kunnen we naar een meer natuurinclusieve landbouw waar boer én samenleving achter staan? De Europese Commissie zet met de voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2022 in op het ondersteunen van boeren bij deze beweging. Twintig agrarische collectieven en LTO Nederland hebben in zeven pilots uitgezocht hoe dit beleid eruit zou kunnen komen te zien in de praktijk. Ook Agrarisch Collectief Waadrâne heeft met een aantal boeren in het gebied meegedraaid in een van de pilots, nl. de GLB-pilot Akkerbelt.
 
De belangrijkste lessen uit al deze pilots is te zien in het volgende filmpje:
https://youtu.be/q6BF4qRXpcE