<< Terug

De rol van onderwijs bij weidevogelbeheer

Datum: 11 oktober 2019 De rol van onderwijs bij weidevogelbeheer

In het oktobernummer van VANELLUS, het verenigingsblad van de BFVW, staat een mooi artikel van Wiebe Dijkstra over de rol van onderwijs bij weidevogelbeheer. (klik hier om het artikel te lezen)
Agrarisch Collectief Waadrâne is blij met deze ontwikkeling. Weidevogelbeheer moet niet iets zijn wat je 'erbij' doet maar een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarom verdient het ook een vaste plek in het agrarisch onderwijs. Waar mogelijk ondersteunen we dit als collectief, zo komen er elk jaar tijdens het weidevogelseizoen leerlingen/studenten op excursie bij enkele van onze deelnemers.
Daarnaast verzorgen ANV Om 'e Koaien en ANV Guozzekrite, i.s.m. de plaatselijke vogelwachten, gastlessen op basisscholen in het werkgebied en gaan de kinderen met een nazorger mee het veld in. Dit is altijd een groot succes.