<< Terug

Druk bezochte winterexcursie akkervogelmonitoring, maar weinig geteld.

Datum: 25 januari 2020 Druk bezochte winterexcursie akkervogelmonitoring, maar weinig geteld.

Zaterdag 25 januari was het een drukte van belang aan de normaal erg rustige Koarterhústerwei te Wierum. Een dertigtal vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden van Agrarisch Collectief Waadrâne lieten zich bijpraten over de actualiteiten in de wereld van agrarisch natuurbeheer in leefgebied open akkerland. Onder leiding van Jelle Postma van SOVON (en met medewerking van ecoloog Bauke Koole) werd eerst een vogelakker bezocht. Vorige week tijdens de wintertelronde werden er veel foeragerende wintergasten genoteerd. Op deze regenachtige zaterdagmorgen lieten de vogels het echter afweten.
     
Na het veldbezoek werden in café De Kalkman de vogeltellers bijgepraat over de afgelopen telrondes en werd er een begin gemaakt voor het komende jaar. Meten is weten is het motto, wanneer je begint met relatief nieuw natuurbeheer in het akkerbouwgebied. Hoe effectief is een vogelakker en hoe zorg je voor een stijgende lijn in aantallen akkervogels die deels op een rode lijst staan?

De afgelopen jaren zijn er vele tellingen verricht om dit te onderzoeken. Ook de goede contacten tussen boer, coördinator en vogelteller in combinatie met een goede telmethodiek zijn van groot belang om het beheer af te stemmen met de agrarische praktijk. En het werkt! Vele broedende en foeragerende boerenlandvogels worden aangetrokken met inzet van specifiek beheer.
Ook wist Bauke Koole te melden dat ook insecten de bloemenranden goed weten te vinden. Sprinkhanen, vlinders, kevers en wat al niet meer werden aangetroffen tijdens zijn telronden naar insecten. Koole vond ook insecten waarvan werd uitgegaan dat ze niet voorkwamen is het gebied rond de waddenkust.

Al met al een goede invulling van de zaterdagmorgen welke werd afgesloten met een stampotbuffet.