<< Terug

Excursie ANV Guozzekrite

Datum: 5 juli 2019 Excursie ANV Guozzekrite

Het is ondertussen al een tijdje geleden maar toch willen we u dit verslag niet onthouden.
De afgelopen tijd hebben we als agrarische natuurvereniging Guozzekrite meerdere excursies georganiseerd. Zowel de scholen van Ee en Engwierum zijn op de boerderij wezen kijken en samen zijn we de velden ingegaan om de werkwijze van de melkveehouders uit te leggen en uiteraard om weidevogels te spotten. Bij deze excursies bleek onze nieuwe vogelkijkhut prima te werken om de vogels te bestuderen maar ook een goed vervoersmiddel voor de kinderen. Een leerzame middag in de velden is natuurlijk niet compleet zonder polsstokspringen. Ook op dit gebied is er nog voldoende te leren voor de kinderen getuige de vele natte pakken….
   
De nieuwe vogelkijkhut                                                        Scholeksters bij de plas-dras van familie Terpstra

Tevens zijn alle leden en nazorgers uitgenodigd voor een bedrijfs- en veldexcursie. Met een grote kar vol enthousiaste mensen zijn we op 3 juni jl. de velden ingegaan langs percelen van verschillende beheerders. Even stilstaan en vooral genieten van de geluiden om je heen en vooral niet voor onrust zorgen. Mooi was het ook om bij de percelen van de familie Kroodsma uit Engwierum te kijken. Zij realiseren zonder een beheerpakket op de desbetreffende percelen toch een groot aantal weidevogels. Na afloop geen polsstokspringen, maar lekker een hapje en een drankje.
   
Kruidenrijke percelen van familie Kroodsma                      Openingswoord door voorzitter Gerrit Kooistra

Gerrit Kooistra, voorzitter ANV Guozzekrite