<< Terug

Excursie Om 'e Koaien

Datum: 30 mei 2019 Excursie Om

ANV Om ’e Koaien organiseerde op 21 mei jl. een excursie naar de Sweagermieden ten noorden van Kollumerzwaag. De opkomst was lager dan andere jaren, ongeveer 25 personen. Dit was wel verwacht omdat het niet in ons eigen gebied is. Maar volgens ons moet je ook eens bij de buren gluren. We werden verwelkomd door een van de zes afdelingen van De Noardelike Fryske Walden, ANV It Kollumer Grien. Halverwege de tocht kregen we koffie met cake van medewerkers van
Staatsbosbeheer en een uitleg van hun gebied.

Het tegenwoordige landschap van de Mieden kenmerkt zich door de grote openheid van laag gelegen weilanden, afgewisseld met bosjes en ruige rietvelden. Dit Miedengebied is deels eigendom van Staatsbosbeheer en deels van particuliere grondeigenaren. De graslanden in De Mieden zijn rijk aan watervogels. Het is misschien wel het enige gebied in Nederland waar nog alle Hollandse weidevogels broeden. Het geheim van de rijkdom van de Mieden is het kleinschalig gebruik door boeren en de enorme grondwaterdruk van mineraalrijk kwelwater, dit zorgt voor een ongekende plantenrijkdom.
Na een koude rondrit langs de door gletsjerijs uitgesleten geul de “Oude Zwemmer” en een parelsnoer van Pingo’s (ijswakken uit de ijstijd ) en natuurlijk vele soorten weidevogels kwamen we weer terug bij het begin. Daar stond nog een hapje en drankje klaar om bij te komen van de geslaagde excursie.

Douwe Anema
Secretaris ANV Om ‘e Koaien