<< Terug

Flaaksrûte fan start

Datum: 22 juni 2020 Flaaksrûte fan start

Ofrûne sneon koe foar it earst de flaakrûte ôflein wurde. Dizze rûte rint troch it wurkgebiet van Waadrâne en ûnder oare ek lâns perselen fan ús behearders. De kommende sneonen oant en mei 1 augustus kin de rûte noch ôflein wurde.
Yn de reportaasje fan Omrop Fryslân mear ynfo. oer de flaaksrûte as op https://www.vlasroute.nl/