<< Terug

Gebiedsbijeenkomst GLB-pilot Akkerbelt

Datum: 26 mei 2019 Gebiedsbijeenkomst GLB-pilot Akkerbelt

In het kader van de vormgeving van het Nieuwe GLB wat in 2021/2022 van kracht wordt krijgt Nederland meer ruimte voor vergroeningsmaatregelen. Agrarisch Collectief Waadrâne wil op deze beleidswijziging anticiperen door te participeren in de GLB-Pilot Akkerbelt. U kunt meer lezen over de toekomst van het GLB en de pilot Akkerbelt op deze website: https://toekomstglb.nl/ of onder het kopje Projecten - Akkerbelt op onze eigen website: https://waadrane.frl/akkerbelt/

In deze pilot wordt geëxperimenteerd met nieuwe vergroeningsmaatregelen. Maatregelen die bijdragen aan meer biodiversiteit, een betere water- of bodemkwaliteit, of een positieve bijdrage leveren voor het klimaat of landschap. Wij denken dat het inzaaien van kruidenrijke akkerranden en aanleggen van keverterpen kansrijk is om te verkennen. We willen dit graag uitwerken in samenwerking met de regio. Hiervoor zijn twee pilotgebieden geselecteerd nl. gebied Nes-Wierum en gebied Paesens-Lioessens. 

Agrarisch Collectief Waadrâne nodigt agrariërs met percelen in een van de pilotgebieden graag uit om hen meer te vertellen over de GLB pilot Akkerbelt, en met hen van gedachten te wisselen over de vergroeningsmaatregelen en uw interesse te peilen voor deelname.