<< Terug

GLB-congres op bezoek bij Waadrâne

Datum: 20 februari 2019 GLB-congres op bezoek bij Waadrâne

Excursie door werkgebied Agrarisch Collectief Waadrâne

Van woensdag 6 februari tot en met vrijdag 8 februari organiseerde Provinsje Fryslân in samenwerking met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een internationaal congres over de invulling van GLB na 2020. Als belangrijk onderdeel van dit congres was er een excursie georganiseerd die deels door het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne liep. In 3 bussen zijn de deelnemers, uit verschillende Europese landen,  op excursie geweest. Gedurende deze rondrit waren er tijdens de koffiestop en tijdens de lunchstop inleidingen over de werkwijze van het collectief en over het uitgevoerde beheer. Deze inleidingen zijn verzorgd door bestuursleden van Agrarisch Collectief Waadrâne. 
Onderweg zijn er een drietal onderbrekingen geweest, bij gemaal De Heining, akkerbouwbedrijf Mts Reitsma, een plasdras en een vogelakker, waar kort uitleg is gegeven over beheerzaken, biodiversiteit, duurzaamheid en agrarisch ondernemen.

Aandachtspunten voor de GLB-congresleden

Als aandachtspunten hebben we de congresleden meegegeven dat ze vooral moeten insteken op:
1. Minder ingewikkelde regelgeving
2. Meer zelfsturing en verantwoordelijkheid
3. Meer flexibiliteit
Deze aandachtspunten staan ook op het zakje bloemenzaad welk ieder congreslid heeft ontvangen van Agrarisch Collectief Waadrâne. Zo kunnen zij niet alleen op papier en in beleid werken aan biodiversiteit. maar ook hun handen uit de mouwen moeten steken om zelf ook een bijdrage te leveren.  Met het zaaiadvies vertaald in het Engels moet dit lukken.
Als collectief willen we onze deelnemers bedanken dat ze in wat voor vorm dan ook een bijdrage geleverd hebben aan deze geslaagde dag.

Via deze link kunt u alle presentaties van het congres bekijken. Hier staan ook de promotiefilmpjes die gemaakt zijn door Agrarisch Collectief Waadrâne, maar deze kunt u ook bekijken op onze homepage.