<< Terug

Insectenonderzoek 2020: droogte en late start groeiseizoen

Datum: 29 juni 2020 Insectenonderzoek 2020: droogte en late start groeiseizoen

Op 2 juni is voor het derde jaar op rij gestart met het insectenonderzoek in het cluster Engwierum. Net als in het eerste jaar waren veel percelen opnieuw ingezaaid. Dit inzaaien gebeurt in de regel vrij laat in het seizoen zo rond midden mei of zelfs later. Door de langdurige droogte in het voorjaar nam de natuur een groeipauze en waren enkele pas ingezaaide percelen nog lang niet klaar om geteld te worden. Deze percelen zullen een extra keer worden geteld op het eind van de zomer.

Het landschap zag er in juni op veel plaatsen uit alsof het april was. Interessant is daarom om de eerste ronde te vergelijken met andere jaren. Opmerkelijk genoeg deden de dagvlinders het, met de start van het onderzoek in 2020, zelfs iets beter dan in andere jaren. Op enkele percelen had dat te maken met de uitbundig bloeiende kamille waarop veel Kleine vos te zien was. Hiernaast werden enkele haarden met akkerdistel rijkelijk bezocht door Kleine vos en Klein koolwitje. Opvallende hiernaast waren de hoge aantallen Gewone grasmot.

Elk jaar blijkt een soort in opmerkelijke hoge dichtheden aanwezig te zijn. Waren dat vorig jaar de distelvlinders en het jaar daarvoor de Gamma-uil, mogelijk zal dit jaar in het teken van de Gewone grasmot staan. De tweede ronde zal moeten uitwijzen of dat klopt.

Gelukkig heeft het geregend in juni en dat biedt weer kans voor de natuur om een inhaalslag te maken. Afwachten dus of deze inhaalslag straks in de overige telrondes terug te zien is.

Bauke Koole