<< Terug

'Jaarbericht 2020 - Weidevogels in Fryslân' uitgereikt aan gedeputeerde Hoogland

Datum: 23 oktober 2020

Zojuist is op het Provinsjehûs in Leeuwarden voor de tweede keer het 'Jaarbericht 2020 - Weidevogels in Fryslân' uitgereikt aan gedeputeerde Douwe Hoogland. In dit jaarbericht worden de gezamenlijke weidevogelcijfers van het seizoen 2020 gepresenteerd door de BFVW (Bond Friese VogelWachten), de Friese agrarische collectieven (KBF), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de drie terreinbeherende organisaties in Fryslân (It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten).
Klik op onderstaande banner om het jaarbericht 2020 te lezen.