<< Terug

'Jaarbericht 2021 - Weidevogels in Fryslân' uitgereikt aan gedeputeerde Hoogland

Datum: 14 oktober 2021

Vanmiddag is op het Provinsjehûs in Leeuwarden voor de derde keer het 'Jaarbericht - Weidevogels in Fryslân' gepresenteerd.
Inge van der Zee (BFVW) gaf uitleg over de resultaten. Zij gaf aan dat 2021 een zeer succesvol broedseizoen kende. Een positief effect op dit resultaat is o.a. te danken aan vernattingsmaatregelen zoals plas-dras. Ondanks de goede resultaten zijn er jammergenoeg ook gebieden die slechter scoren.
Hierna werd het eerste exemplaar van het 'Jaarbericht 2021 - Weidevogels in Fryslân' door Frans Kloosterman (BFVW), uit naam van alle tellers en beheerders, uitgereikt aan gedeputeerde Douwe Hoogland. Kloosterman benoemde de inspanning van de tellers, die ondanks (of dankzij) corona heel groot was. En dat het goede seizoen bevorderlijk is voor de motivatie van alle betrokkenen.

In het jaarbericht worden de gezamenlijke weidevogelcijfers van het seizoen 2021 gepresenteerd door de BFVW (Bond Friese VogelWachten), de Friese agrarische collectieven (KBF), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de drie terreinbeherende organisaties in Fryslân (It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten).
Klik op onderstaande banner om het jaarbericht 2021 te lezen.