<< Terug

Met maatwerk naar een gebiedseigen vergroening

Datum: 24 juni 2019 Met maatwerk naar een gebiedseigen vergroening


Agrarisch Collectief Waadrâne doet mee aan een van de pilotprojecten voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Ons pilotproject heeft de werknaam: “Met maatwerk naar een gebiedseigen vergroening” en heeft als hoofdthema biodiversiteit met een sterke link naar water en bodem.
Dit project is onderdeel van de grote GLB-pilot ‘Akkerbelt’ waarin 9 collectieven verdeeld over heel Nederland samenwerken. Dinsdag 18 juni jl. kwamen deze collectieven samen in Lelystad om in het kort hun plannen voor de pilot te presenteren. Na dit afstemmingsoverleg gaan we aan de slag met ons eigen gebiedsplan en de afstemming van de maatregelen zoals de geïnteresseerde akkerbouwers hebben aangegeven.
Meer info over het project kunt u vinden op onze website.