<< Terug

Met MBO studenten de sloot in

Datum: 6 november 2020 Met MBO studenten de sloot in

In de periode van eind september tot en met begin oktober 2020 zijn drie vierdejaars leerlingen van de opleiding Water & Milieu van het MBO Life Sciences bezig geweest met een onderzoek naar biodiversiteit in sloten. Het doel hiervan was om erachter te komen of er veel verschil in biodiversiteit zat tussen sloten langs een botanische weiderand of kruidenrijke akkerrand en een gewone akker of weiderand. Op 6 oktober gingen Tjitske Dijkstra en Corrie Terpstra met hen mee.

Korte voorstelronde:
Mijn naam is Astrid Ritsma. Ik ben 20 jaar oud en ben 4e jaars student van de opleiding water & milieu op het mbo-life-sciences. Dit project met Waadrâne spreekt mij aan omdat ik veel interesse in de natuur heb. Ik zou graag mijn ecologische kennis willen uitbreiden en dit is een ideaal project om dat te bereiken.
Mijn naam is Ytzen Zijlstra. Ik ben 19 jaar oud en zit bij Astrid in de klas. Dit project spreekt mij aan omdat ik van jongs af aan al bezig ben met wat er in de sloot leeft en water. Toen ik hoorde dat ik een project moest uitvoeren dacht ik daarom meteen aan waadrâne.
Mijn naam is Simon Torensma, ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Oosternijkerk, waardoor dit project lekker dichtbij is. Dit project leek mij fantastisch, omdat je veel naar buiten gaat om te onderzoeken. Daarnaast heb ik veel interesse wat er allemaal leeft in de natuur/ milieu, hierdoor ben ik extra gemotiveerd om dit project te doen.

Het onderzoek
In dit onderzoek hebben we sloten langs botanische akkerranden en kruidenrijke weideranden vergeleken met sloten langs weilanden zonder beheer. Hierbij is gekeken naar: diepte, breedte, doorzicht, zuurstofgehalte, ph waarde, geleidbaarheid, taludhelling, dikte van de bagger laag, waterplanten en macrofauna & andere beestjes in het water. De nadruk lag op macrofauna, dit zijn ongewervelde diertjes die met het blote oog zichtbaar zijn.

Werkwijze
Het doorzicht, de diepte en de bagger laag zijn gemeten met behulp van een zogenaamde secchie hark; een hark met een wit uiteinde en om de 10cm een streepje. Voor de fysische proeven (PH, zuurstof en geleidbaarheid) was door school apparatuur beschikbaar gesteld.
De macrofauna is gemonitord door te vissen met fijnmazige schepnetten met een glazen opvangpotje aan de onderkant.

Waarnemingen
Een aantal noemenswaardige waarnemingen zijn: de driedoornige stekelbaars, zoetwatergarnalen, libellenlarven en de waterschorpioen.
Ook opvallend was dat er in sloten langs de botanische weideranden en kruidenrijke akkerranden vaak meer soorten werden aangetroffen. Het ging dan voornamelijk om haftenlarven, larven van waterjuffers en libellenlarven. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat veel insecten die op de akker en weideranden leven hun eitjes in het water leggen. De larven van deze insecten zullen dan ook opgroeien in de sloot.