<< Terug

Nieuwjaarsbijeenkomst 'Mei sûn boereferstân de kop derby hâlde yn 2020!'

Datum: 3 januari 2020 Nieuwjaarsbijeenkomst

Vrijdag 3 januari 2020 werd in Dokkum voor de vierde keer de nieuwjaarsbijeenkomst van Agrarisch Collectief Waadrâne gehouden. Na de actuele en huishoudelijke zaken over collectiefzaken en de trailer van de film ‘Grutsk’ werd er door twee sprekers ingegaan op het in de praktijk inrichten van een (meer) natuurinclusief boerenbedrijf.

Klik hier om de trailer van 'Grutsk' te bekijken.
 
Klaas Oevering heeft in Idzegea een biologische melkveehouderij. Daarnaast is hij bestuurslid van Collectief Súdwestkust.
Hij vertelde een meeslepend verhaal over passie voor de boerderij waarbij ook de weidevogel een belangrijke rol speelt. Naast de (weide-) vogelstand is er ook veel aandacht voor het bodemleven. Ook het leven in het water wordt steeds meer in kaart gebracht. Vanuit het ANLb leefgebied Natte Dooradering heeft het meten en optimaliseren van bijvoorbeeld de grote modderkruiper en libelles een plek op het bedrijf gekregen. “Pas als je gaat meten, weet je dat er veel meer leeft dan dat je dacht” aldus Klaas Oevering. Slootschonen gebeurt met een baggerpomp. Door het slim (gefaseerd en gevarieerd) inzetten van deze pomp lukt het om tot meetbaar meer waterleven te komen. Daarnaast zorgt de bagger ook nog eens voor een betere groei van het gras!
 
Peter Harry Mulder boert op een gangbaar Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf op klei en zand in Muntendam. Peter ging in op de trend naar steeds intensievere teelten. Ingegeven door een reeds vele decennia niet kostprijsdekkende graanprijs worden tarweteelten steeds meer ingeruild door intensievere teelten als aardappel, bieten en uien.  Hij rekende voor dat een dubbele graanprijs meer graangewassen zou terughalen (en meer akkervogels) terwijl de consument slechts een dubbeltje extra voor z’n brood en 3 cent extra voor een biertje zou hoeven betalen. Simpel zou je zeggen, maar toch erg ver weg. Daarom is hij met ANLb-beheer bezig om bloemenstroken, stekelbosjes en bermbeheer zijn flora en fauna te optimaliseren. Hoewel hij daar op eigen bedrijf erg succesvol in is, blijft het ook erg belangrijk om collega’s, burgers en gemeente/provincie erbij te betrekken. Een substantieel deel van natuurherstel kan ook goed buiten het boerenland plaatsvinden.
 
Na deze inspirerende inleidingen was er ruimte voor een digitale kennisquiz en vertelde Durk Durksz als aanjager Fjildlab, over de vorderingen van dit project en wat boeren uit de regio ermee zouden kunnen. Kijk voor meer informatie op www.fjildlab.nl 
 
Als klap op de vuurpijl werd een lekkere snert en bonensoep opgediend. De +/- 50 aanwezigen keerden met een voldaan gevoel en een 'Waadrâne'-kop huiswaarts.