<< Terug

PRO Dokkum helpt ons om boerenlandvogels te beschermen

Datum: 15 januari 2021 PRO Dokkum helpt ons om boerenlandvogels te beschermen

Eind oktober 2020 hebben wij van RVO de positieve beslissing ontvangen op onze aanvraag in de 2e openstelling van de POP3 subsidieregeling Niet Productieve Investeringen agratrisch natuurbeheer leefgebieden weidevogels en akkervogels. In deze aanvraag zijn naast de inrichtingskosten van o.a. plas-dras en hoogwaterpeil en bijbehorende plas-draspompen ook kerkuilkasten, nestkasjes voor ringmussen en nestbeschermers meegenomen. Voor het maken hiervan hebben we de samenwerking gezocht met PRO Dokkum, de school voor praktijkonderwijs in Dokkum. Zij wilden deze opdracht graag voor ons uitvoeren. In december hebben we de eerste serie kerkuilkasten en de nestbeschermers opgehaald. De betrokken leraren hebben hier het volgende persbericht over geschreven welke door diverse lokale media is gepubliceerd.

PRO Dokkum beschermt boerenlandvogels  
In het voorjaar van 2020 heeft onze school het eerste mail-contact gehad met het Agrarisch Collectief Waadrâne waarin zij een verzoek neerlegden. Dat was midden in de eerste lockdown die ons land trof. Maar door toch vooruit kijken en uit te gaan van het positieve hebben we besloten wel in te gaan op hun verzoek. De wensen en afmetingen zijn toen al redelijk snel aangeleverd door de Waadrâne.
Het verzoek was om drie soorten producten te gaan maken die zij kunnen gebruiken om hun belangrijkste doel te kunnen bewerkstelligen, namelijk het beschermen van boerenlandvogels.
Het Agrarisch Collectief Waadrâne heeft ruim 145 agrarische leden, woonachtig in de noordwestelijke kuststrook tegen de Waddenzee. Zij werken samen aan de bescherming van die boerenlandvogels en zetten zich in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit. Zo willen ze Noard-Fryslân nog mooier maken door de flora en de fauna in stand te houden. Kijk voor meer informatie op hun zeer interessante site www.waadrane.frl
Begin juni kregen we van Waadrâne toestemming om te starten met met de opdracht. Er is direct hout en metaal  besteld om met 50 kerkuilenkasten en 25 nestbeschermers te starten. In het najaar van 2020 zijn die twee producten in het hout- en metaallokaal afgerond. Vlak voor de kerstvakantie zijn de kerkuilenkasten en nestbeschermers opgehaald door leden van de Waadrâne.
Ondertussen waren we eind november ook al begonnen aan het derde product; 200 nestkasten voor de ringmus. Er zijn al ongeveer 50 nestkasten nagenoeg klaar. We proberen eind januari 2021 die eerste lichting af te ronden, zodat deze nestkasten alvast kunnen worden opgehangen.
Al met al een mooi project met repeterend werk aan veel verschillende onderdelen, perfect passend bij onze leerlingen die er enthousiast en fanatiek mee aan de slag zijn gegaan. En tussen de coronamaatregelen door voorlopig nog wel even mee bezig zullen blijven.

B. Wiersma, docent metaal
G. van der Kooi, docent hout

Meer foto's van dit project zijn te vinden op de pagina Beheer in Beeld