<< Terug

SKEN je sloot in Friesch Dagblad

Datum: 15 juli 2020 SKEN je sloot in Friesch Dagblad

Vandaag een mooi artikel in het Friesch Dagblad over het project SKEN je sloot welke wordt uitgevoerd i.s.m. Tauw Nederland Nederland binnen de GLB-pilot Akkerbelt.
Bewustwording van de flora en fauna in de sloot.