<< Terug

Veel vogels, veel verhalen

Datum: 6 november 2021 Veel vogels, veel verhalen

Op zaterdag 6 november kwamen de akkervogeltellers van Agrarisch Collectief Waadrâne bijeen in het veld op Fiskbuorren onder Ternaard. Ook al kwamen er dreigende luchten over de zeedijk, het bleef droog.
Onder leiding van Jelle Postma van SOVON ging de groep het veld in. Jelle gaf onderweg de nodige tips om de wintertelling in het akkerbouwgebied goed uit te voeren “Gebruik zowel je zicht als je gehoor en natuurlijk je verrekijker!”.
Al struinend door de vogelakker werden er veel vogels gespot en als verrassing kwamen er ook nog 4 fazanthennen omhoog. Het beheer op Fiskbuorren is een gevarieerde aaneenschakeling van maatregelen zoals, vogelakker, kruidenrijke akkerranden, rietsloten, insectenheuvels en zelfs sinusmaaien. Deze variatie in maatregelen versterken elkaar en vormen zo een mooi leefgebied voor vogelsoorten, maar ook voor insecten.
Hieronder foto's van het sinusmaaien en de insectenheuvel.
  
Op de vogelakker in Hantum was goed te zien hoe heel veel zangvogeltjes zoals putters, vinken en kepen gebruik maken van de vogelakker om zaden en granen te zoeken. Deze vogels houden zich schuil in de boomwallen en erven die grenzen aan het beheer. De overvliegende sperwer zorgde voor wat onrust onder deze vogelsoorten.
  
In de kroeg van Hantum hebben we de bijeenkomst afgesloten met een stamppotbuffet. Er werden veel ervaringen en verhalen uitgewisseld. Op deze manier kunnen de tellers weer vol goede moed starten met de wintertellingen.
Hieronder een inventarisatie van de vogels die zijn waargenomen, maar liefst 35 verschillende soorten. Een bewijs dat het akkervogelbeheer werkt!