<< Terug

Voortgang marteronderzoek

Datum: 14 mei 2019 Voortgang marteronderzoek

Ervaring van nazorger Simon Spriensma

"Begin april is een groep fanatieke nazorgers van Fûgelwacht Brantgum/Raard/Foudgum gestart met het plaatsen van de wildcamera’s bij kievitsnesten. Dit is gebeurd in het kader van het marteronderzoek van Provinsje Fryslân.
In dit vogelwachtgebied is al een aantal jaren sprake van predatie van nesten in het vroege voorjaar. Op eigen camera’s van nazorgers en collectief zijn in voorgaande jaren vaak steenmarters vastgelegd. De camera’s van de marterproef zijn geplaatst bij kievitsnesten. De camera’s hebben we nadien uitgelezen wat uiteraard prachtige beelden oplevert. De kievitsjongen zijn helaas moeilijk waar te nemen op de beelden, zij weten zich zo in het gras te verschuilen en we hebben het vermoeden dat de camera deze kleine beestjes niet extreem goed kan registreren.
De foto’s zijn zowel overdag als ‘s nachts enorm scherp en helder. Op in eigen beheer ingezette camera’s is de steenmarter goed te zien en ook verspreid over het gebied waargenomen. ‘Gelukkig’ zijn bovengenoemde nesten vrijwel allemaal met succes uitgekomen. Begin mei worden de camera’s geplaatst bij diverse gruttonesten om te kijken wat dit oplevert."