<< Terug

Waadrâne op werkbezoek bij ANOG

Datum: 4 maart 2019 Waadrâne op werkbezoek bij ANOG

Donkere wolken, stormachtige wind en venijnige regen werden op maandag 4 maart jl. getrotseerd door een delegatie van Agrarisch Collectief Waadrâne om bij collega’s van Collectief ANOG (agrarische natuurvereniging Oost Groningen) ‘in de keuken’ te kijken. Jan Okko Bosker (akkerbouwer en bestuurslid ANOG), Marjon Schultinga (projectleider)en Monique Mellema (gebiedscoördinator) ontvingen ons in Midwolda.

Het eerste deel van de excursie werd ingevuld met bijpraten over ervaringen en inpassing van natuurmaatregelen. Vanuit het ANLb zijn de pakketvoorwaarden weliswaar overal hetzelfde maar aanleg en uitvoering kunnen best nog wel eens verschillen. Het werkgebied van ANOG bevat grondsoorten van zeer zware klei tot de lichtste zandgronden. Bewerkingen en zaadmengsels worden daarop aangepast. Al met al beheert ANOG ruim 500 hectare ANLb in leefgebied open akkerland. Bijzonder daarbij dat zij ondanks het vele melkveebedrijven geen leefgebied open grasland hebben en daar dus ook geen beheer op kunnen inzetten.

Waadrâne kwam met name op bezoek om te kijken hoe zij omgaan met het nieuwe beheerpakket vogelgraan (klik hier voor de pakketomschrijving). Hierbij wordt een zomertarwe op minimaal 20 cm rijafstand gezaaid. Om voldoende openheid te houden wordt minder (100 kg) zaaizaad gebruikt. Door de openheid van het gewas biedt dit akkervogels goede broedmogelijkheden. Ook wintervoedsel in de vorm van niet geoogst tarwe, liefst naast bomen struiken, bedient veel kleine vogels.
Om vogels aan te trekken zijn insecten nodig, daarom mogen in vogelgraan geen insecticiden worden ingezet. Herbicidengebruik is beperkt tot een minimum. Onkruidbeheersing blijft een aandachtspunt en daarmee maatwerk.
Bemesting is mogelijk door gebruik van koeienmest, liefst voor het zaaien en na het zaaien alleen met giertank, géén sleepslang.
De opbrengstderving is verrekend in de beheervergoeding, deze is voor vogelgraan op klei € 1.016,67 per hectare.

Beheerders van ANOG zetten ook meerjarige vogelakker en kruidenrijke akkers in ten behoeve van akkervogels. Het beheer wat hierdoor ontstaat is bijzonder aantrekkelijk en gewaardeerd door akkervogels. Mede door de voor de rest hoger dichtheid wintertarwe en grasland is het een oase voor met name veldleeuwerik en fazant.
Tijdens de schouw wordt het beheer in drie klassen verdeelt. Groen, geel en rood, om aan te geven welke randen wel of niet opnieuw ingezaaid en/of verplaatst moeten worden.

Na de plenaire sessie was er een informatieve excursie onder leiding van Jan Okko Bosker en Monique Mellema. Door de grote landerijen, imposante boerderijen en enthousiaste verhalen was het bezoek zeer de moeite waard.