<< Terug

Wat vliegt er ’s nachts in jouw tuin?

Datum: 11 juni 2021 Wat vliegt er ’s nachts in jouw tuin?

Vrijdagmorgen 11 juni heeft Tjitske Dijkstra de kinderen van groep 6, 7 en 8 van Basisschool ‘Bernewird’ in Bornwird kennis laten maken met het BIMAG project (Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden). In dit project worden door boeren met behulp van 3 LED-emmers nachtvlinders gevangen welke de volgende ochtend worden geteld en op de foto gezet. Deze gegevens worden doorgegeven aan de Vlinderstichting, die zet vervolgens de nachtvlinders op naam.
 
Donderdagavond zijn door Tjitske op 3 locaties op en rond het schoolplein van ‘Bernewird’ 3 LED-emmers geplaatst. Daarna was het in spanning afwachten wat er de volgende morgen in zou zitten aan nachtvlinders. Het aantal nachtvlinders was niet heel hoog, maar er werd wel een mooie variatie aangetroffen. De volgende soorten zaten in de LED-emmers: Witte tijger, Appeltak, Gewone Breedvleugeluil, Slawortelboorder, Huismoeder, Kleine groenbandspanner (nog niet eerder door Tjitske waargenomen), Hommelnestmot en de Rietsnuitmot. Waarschijnlijk zijn er zijn ook nog een paar gemist. De Witte Tijger en de Appeltak vonden de kinderen het mooiste nachtvlinders.
 
Het mooie van het laten zien van deze nachtvlindermonitoring is dat de kinderen er meteen op gaan letten van wat ze nog meer zien aan insecten en vlinders. Zo werd door een leerling de Azuur waterjuffer gespot. Dat is wat we graag willen, dat iedereen meer oog krijgt voor de natuur om je heen. De kinderen en de leerkracht waren enthousiast en Tjitske vond het superleuk een nieuwe kijk in de natuur te mogen delen met de kinderen. Een BIMAG-demonstratie is dan ook zeker voor herhaling vatbaar. Bent u leerkracht op een school in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne en heeft u belangstelling voor een BIMAG-demonstratie dan kunt u een verzoek mailen naar naar info@waadrane.frl.
 
Meer informatie over het BIMAG-project en foto's van de demonstratie op 11 juni kunt u hier lezen.