<< Terug

Weidevogelbeheer: samenspel tussen boer, nazorger en jager

Datum: 18 april 2020 Weidevogelbeheer: samenspel tussen boer, nazorger en jager

Kruidenrijk grasland, uitgestelde maaidatum, uitrijden ruige mest, percelen vernatten, allemaal maatregelen die een boer kan doen om aan weidevogelbeheer te doen. Maar met alleen deze maatreglen ben je er niet. Weidevogelbeheer is namenlijk een samenspel tussen boer, nazorger/mozaïekregisseur en jager. Elkaar informeren over waar de nesten/kuiens zitten en of er sprake is van predatie is van groot belang voor het beste weidevogelresultaat.
In De Jager (ledenblad Jagersvereniging) van april een reportage over onze deelnemer Gert Jan Sijtsma en nazorger/mozaïekregisseur Benno van der Meulen. Een mooi verhaal over hoe zij de samenwerking vorm geven.  
Klik hier om de reportage te lezen.