<< Terug

‘Weidevogels in Fryslân – Jaarbericht 2019’ gepresenteerd!

Datum: 30 oktober 2019 ‘Weidevogels in Fryslân – Jaarbericht 2019’ gepresenteerd!

Gisteren is in Fryslân voor de eerste keer het rapport ‘Weidevogels in Fryslân – Jaarbericht 2019’ gepresenteerd. In dit jaarbericht worden de gezamenlijke weidevogelcijfers van het seizoen 2019 gepresenteerd door de BFVW (Bond Friese VogelWachten), Friese agrarische collectieven (KBF), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de drie terreinbeherende organisaties in Fryslân (It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten).

Tijdens een bijeenkomst in het Provinsjehûs in Leeuwarden is het 8 pagina’s tellende jaarbericht, met daarin uitleg over het weidevogelseizoen 2019 en de statistieken ervan, aangeboden aan gedeputeerde Douwe Hoogland.
Klik op onderstaande afbeelding om het rapport te bekijken: