<< Terug

Wintertelling akkervogels

Datum: 19 februari 2019 Wintertelling akkervogels

Op maandag 18 februari is een 3e wintertelling uitgevoerd in Cluster Paesens-Moddergat in het akkervogelbeheer.
Het was een prachtige dag met veel zon, 12 graden en weinig wind. Er waren al verschillende percelen omgeploegd, maar daartussen lagen nog percelen Vogelakker. Het was geweldig om te zien hoeveel vogels daar nog in zitten. Op enkele percelen was het voedsel al grotendeels op en hingen de zonnebloemen er treurig en leeg bij. Op andere percelen is er nog wel wat te halen voor de vogels. Een grote groep kepen trok over een vogelakker en de tellers zijn ook veel putters tegengekomen. Daarnaast zagen ze onder andere een rietgors, veldleeuwerik, holenduif, fazant, buizerd en kraaien.
Op deze zonnige dag zijn ook de eerste weidevogels gesignaleerd. Een hele groep kieviten zat op omgeploegd bouwland en bij een poel aan de zeedijk zat een paar scholeksters te genieten van het mooie weer.
  
Ook werden een aantal hazen gespot en veel reeënsporen en in de grond veel holengaten van muizen en de bruine rat.
Al met al een zeer succesvolle telling op een geweldige voorjaarsdag.