Scholenproject Maaitiid yn it lân

Maitiid yn it lân is in prachtig drietalig (Fries/Nederlands/Engsels) werkboekje over weidevogels. Over de verschillende soorten, hun leefgebied, hun nesten, eieren en kuikens. Een boekje vol informatie, opdrachten en puzzels.

In de samenwerking tussen ANV Om ’e Koaien en ANV Guozzekrite zijn een aantal scholen benadert om aan het project ‘weidevogels in beeld’ te werken. Andere scholen in het werkgebied worden volgend jaar gevraagd om mee te werken.

   
De eerst scholen hebben de boekjes ontvangen en de leerlingen gingen er meteen mee aan de slag. De boekjes zijn aan de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 uitgedeeld om hieruit werken. Daarnaast is voor de klassen een veldexcursie georganiseerd. De eerst veldexcursies heeft op maandag 23 april plaatsgevonden. Dit was een groot succes.

Deze excursies worden in samenwerking met de plaatselijke vogelwachten georganiseerd. De vogelwachters kennen hun gebied en weten waar de meeste nesten zijn. Zij zijn dit seizoen weer druk in het land om zoveel mogelijk nesten te beschermen en er mee voor te zorgen dat jonge kuikens vliegvlug te worden.
Bewustwording van wat er gebeurt in het veld bij de kinderen in de buurt. Kijk eens goed om je heen, je ziet altijd meer als je even de tijd neemt. Met het boekje en de excursie willen we proberen met de jeugd mee te kijken in de natuur rondom hun leefgebied.

Door op onderstaande regel te klikken wordt u doorgelinkt naar het verslag en/of foto's van een van de deelnemende scholen.
weidevogelexcursie-basisschool-Bernewird
weidevogelexcursie-basisschool-By-de-Boarne
weidevogelexcursie-basisschool-De-Eker
weidevogelexcursie-OBS-De-Jint
weidevogelexcursie-KBS-De-Flierterpen