NIEUWS

Waadrâne op werkbezoek bij ANOG

Waadrâne op werkbezoek bij ANOG

4 maart 2019

Donkere wolken, stormachtige wind en venijnige regen werden op maandag 4 maart jl. getrotseerd door een delegatie van Agrarisch Collectief Waadrâne om bij collega’s van Collectief ANOG (agrarische natuurvereniging Oost Groningen) ‘in de keuken’ te kijken. Jan Okko Bosker (akkerbouwer en bestuurslid ANOG), Marjon Schultinga...

<< Lees verder >>

GLB-congres op bezoek bij Waadrâne

GLB-congres op bezoek bij Waadrâne

20 februari 2019

Excursie door werkgebied Agrarisch Collectief Waadrâne

Van woensdag 6 februari tot en met vrijdag 8 februari organiseerde Provinsje Fryslân in samenwerking met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een internationaal congres over de invulling van GLB na 2020. Als belangrijk onderdeel van dit congres was er een excursie...

<< Lees verder >>

Wintertelling akkervogels

Wintertelling akkervogels

19 februari 2019

Op maandag 18 februari is een 3e wintertelling uitgevoerd in Cluster Paesens-Moddergat in het akkervogelbeheer.
Het was een prachtige dag met veel zon, 12 graden en weinig wind. Er waren al verschillende percelen omgeploegd, maar daartussen lagen nog percelen Vogelakker. Het was geweldig om te zien hoeveel vogels daar nog in zitten. Op enkele...

<< Lees verder >>

Dank voor gastvrijheid

Dank voor gastvrijheid

26 januari 2019

Op 29 juni 2018 organiseerde Collectief Waadrâne een excursie bij familie Sibma in Foudgum om het project 'Randen van het Wad' te presenteren. Wij vinden het altijd geweldig dat beheerders hun medewerking hieraan willen verlenen en hun bedrijf hiervoor open stellen. Als dank kregen Wolter en Anneke Sibma vandaag een foto op canvas van hun...

<< Lees verder >>

Genieten van duurzaamheid.

Genieten van duurzaamheid.

25 januari 2019

Jasper 366 “ King of the Stallions”. Jasper, inmiddels bijna 24 jaar, doet ieder jaar duizenden mensen genieten tijdens de Friese Hengstenkeuring in Leeuwarden. In de Friese Hengstenwereld is Jasper een grootheid en een voorbeeld van duurzaamheid. 
Onze beheerders de Familie Wijma uit Jislum hebben hun tophengst Jasper ook laten genieten...

<< Lees verder >>

Waadrâne in het nieuws
Nieuwjaarsbijeenkomst
Agrarisch Collectief Waadrâne toont een goede professionaliteit in haar werk en organisatie

Agrarisch Collectief Waadrâne toont een goede professionaliteit in haar werk en organisatie

13 november 2018

“Agrarisch Collectief Waadrâne toont een goede professionaliteit in haar werk en organisatie”: dit staat in toelichtend advies naar aanleiding van de externe audit uitgevoerd door Stichting Certificering SNL. De auditors hebben het werkproces van het collectief doorgenomen en geen tekortkomingen geconstateerd. Als bestuur en medewerkers...

<< Lees verder >>