Veldbijeenkomst Boon en Bodem

Veldbijeenkomst Boon en Bodem

2 augustus 2023
Een aantal beheerders van Agrarisch Collectief Waadrâne proberen dit jaar voor het eerst het ANLb-pakket vogelvriendelijk eiwitgewas uit te voeren. Mts. van der Galiën-Liezenga in Hantum heeft hiervoor een perceel van 6 ha ingezaaid met zomerveldbonen. De helft hiervan wordt als ANLb-pakket uitgevoerd en de andere 3 ha als de normale teelt van veldbonen. Dit gaf een mooie gelegenheid om in het veld de verschillen te zien.

Ondanks het slechte weer kwamen er ruim 30 personen af op bijeenkomst ‘Boon en Bodem’ op 1 augustus jl. Samen met teeltadviseur Lieuwe Elzinga van Agrifirm is in het veld gekeken naar de verschillen. Er werd flink gediscussieerd over de teelt, rassenkeuze, bodembewerking, bodemgezondheid en verwerking van het product. Dit kon gelukkig tussen de buien door.

Mts. van der Galiën kiest er waarschijnlijk voor om het gewas als gehele plant te oogsten voor silage. Een naburige veehouder gaat dit gewas inkuilen en voeren aan zijn melkvee. Zo wordt er ook een bijdrage geleverd aan de regionale kringloop door samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder.
Het weer was niet helemaal zomers, toch hebben we de bijeenkomst afgesloten met een ijsje. Een vegan ijsje waarin ook eiwitten van bonen verwerkt zijn. Misschien een toekomstige afzetmarkt voor akkerbouwers?

 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!