Nieuws overzicht

Brûsplakbijeenkomsten met demo’s Faunavriendelijk maaien

Op 24 en 26 april van 13.00 – 15.30 a.s. vindt er een tweetal Brûsplakbijeenkomsten met demo’s plaats in het kader van Faunavriendelijk maaibeheer. De informatie is interessant voor boeren, loonwerkers, jagers, nazorgers van de Vogelwacht,...
Lees verder

Vogelkijkhutten

Waadrâne heeft twee vogelkijkhutten, deze zijn overgenomen van de inmiddels opgeheven Agrarische Natuurverenigingen. In het voorjaar staan deze kijkhutten op locaties waar veel weidevogels aanwezig zijn en in de nazomer/herfst in percelen met...
Lees verder

Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân gaat op 15 april 2024 tweede jaar in

Het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân geeft waarderingspremies uit aan boeren die een stapje verder gaan in boerenlandvogelbescherming dan vanuit de zorgplicht gezien strikt noodzakelijk is. Voorwaarde daarbij is dat op het perceel geen...
Lees verder

Druk bezochte ALV

Wat een zaal vol mensen! Er moesten zelfs tafels en stoelen bijgezet worden. Het jaar 2023 was voor Waadrâne wel een spannend jaar. Dit had te maken met de start van een nieuwe ANLb-periode, maar ook de start van het nieuwe GLB en de...
Lees verder

Eerste kennisuitwisselingsbijeenkomst 'Lûden út it Fjild' succes

Terwijl buiten ‘yn it fjild’ de eerste ‘ljipaaien’ zijn gevonden, vond op 28 maart jl., binnen bij de Dairy Campus, de allereerste kennisuitwisselingsbijeenkomst plaats voor veldmedewerkers van de Friese collectieven. Het was een...
Lees verder

Richtlijn BFVW en BoerenNatuur Fryslân voor nazorg op rustpercelen

De samenwerking met uw nazorger is van cruciaal belang voor het slagen van het weidevogelbeheer. Dit vraagt om goed contact en waardering voor elkaars inzet. De betrokkenheid van de nazorger bij het weidevogelbeheer komt voort uit de traditie van...
Lees verder

Teelt veldbonen: een goed voorbeeld van een korte keten in de regio

De interesse in de verbouw van peulvruchten neemt steeds meer toe. In het ANLb zijn we vorig jaar gestart met het beheerpakket ‘Vogelvriendelijk eiwitgewas’. Vorig groeiseizoen hebben we in twee bijeenkomsten aandacht besteed aan de verbouw...
Lees verder

Kan AI ook van pas komen bij akkervogelmonitoring?

Donderdagavond 18 januari is de groep akkervogeltellers, actief voor Agrarisch Collectief Waadrâne, bijeengeweest om zich te laten informeren over nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals Artificial Intelligence. Kan dit ook van pas komen bij...
Lees verder
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!