Nieuws overzicht

Veldbijeenkomst natuurinclusieve veldbonenteelt

In het voorjaar van 2023 is een groep akkerbouwers gestart met het telen van veldbonen. Hiervoor hebben zij via Waadrâne het ANLb-pakket ‘Vogelvriendelijk eiwitgewas’ afgesloten. Voor alle deelnemende akkerbouwers een nieuwe teelt met veel...
Lees verder

Geslaagde akkerbouw Tour de Boer-excursie

Na twee weidevogelexcursies in mei waren we maandagavond 8 juli te gast op het akkerbouwbedrijf van Mts. Visbeek-van der Wal in Marrum. Daar hadden ruim 50 personen, jong en wat ouder, zich verzameld om geïnformeerd te worden over het...
Lees verder

Excursies naar proefvelden Kansrijke Gewassen

Door met meer verschillende gewassen te werken, werken aan een biodivers landschap. Dat is één van de doelen van het project Kansrijke Gewassen dat Agrarisch Collectief Waadrâne met steun van de Versnellingsagenda uitvoert in samenwerking met...
Lees verder

Fries-Groningse melkveehouders bouwen aan eigen perspectief

Uiteenlopende bedrijfsstrategieën blijken financieel haalbaar  Negen melkveehouders uit het Fries-Gronings Kleigebied hebben een plan gemaakt voor hun verdienmodel in 2030. Het gaat om zeer uiteenlopende bedrijfsopzetten. Alle gemaakte...
Lees verder

Meld je aan voor het project Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw!

De BO Akkerbouw heeft de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) ontwikkeld waarin een set van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) zijn opgenomen. In de Brochure BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw kunt u hier meer over lezen. De BMA maakt...
Lees verder

Project Kansrijke Gewassen

Een aantal agrariërs in Noardeast-Fryslân zijn de samenwerking aangegaan om te kijken of de teelt van bepaalde gewassen kansen biedt voor een veerkrachtige agrarische sector die bijdraagt aan economische en ecologische duurzaamheid in de regio....
Lees verder

Vervolg Tour de Boer

Voor het tweede jaar op rij organiseert Waadrâne in samenwerking met Stichting Twirre excursies bij agrariërs die actief zijn met agrarisch natuurbeheer. Op 14 en 22 mei jl. waren de eerste twee Tour de Boer-excursies gericht op...
Lees verder

Waadrâne zet drones in op Vogelakkers

In het weidevogelbeheer wordt de drone al veel ingezet bij het lokaliseren van nesten voordat er gemaaid wordt. Vorig jaar heeft Waadrâne als proef ook de drone ingezet in het akkervogelbeheer en dan met name op de vogelakkers. Door de vaak...
Lees verder
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!