Nieuws overzicht

Werkbezoek Waadrâne: Te land, ter zee en in de zilte lucht

Agrarisch Collectief Waadrâne organiseerde vandaag het jaarlijkse KBF-werkbezoek voor statenleden en andere, bij agrarisch natuurbeheer betrokken, partijen. Zo’n 40 belangstellenden konden bij Mts. Wassenaar-Prins in Nes (Noardeast-Fryslân)...
Lees verder

Insecten, thema op laatste Tour de Boer-avond

Woensdag 30 augustus stond er weer een Tour de Boer op het programma met als thema insecten. Deze keer waren we te gast op een vogelakker van Hans Anema bij de garnalenfabriek in Moddergat. Voor deze avond hadden we Bauke Koole uitgenodigd om te...
Lees verder

Oogsten vogelvriendelijk eiwitgewas, veldbonen

In de nieuwe periode voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is het mogelijk het pakket vogelvriendelijk eiwitgewas af te sluiten. Een aantal akkerbouwers in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne heeft dit pakket ingevuld...
Lees verder

Bezoek een van onze vogelkijkhutten

Kom deze nazomer onze vogelkijkhutten bezoeken. Wie weet spot je akkervogels, hazen of reeën. De vogelkijkhutten zijn te bezoeken op de volgende locaties: De vogelakker van Klaas Schuiling aan de Botniawei in Marrum ...
Lees verder

Van bermgras naar compost

Een aantal boeren in Stiens en omgeving zijn in samenwerking met Agricycling Friesland gestart om van bermgras compost op eigen bedrijf te maken. Op donderdag 3 augustus was op bedrijf van Mts Miedema in Stiens een excursie over het verwerken van...
Lees verder

Veldbijeenkomst Boon en Bodem

Een aantal beheerders van Agrarisch Collectief Waadrâne proberen dit jaar voor het eerst het ANLb-pakket vogelvriendelijk eiwitgewas uit te voeren. Mts. van der Galiën-Liezenga in Hantum heeft hiervoor een perceel van 6 ha ingezaaid met...
Lees verder

Eiwit van eigen land. Wat is mogelijk?

Een groep boeren uit het Stienser Aldlan is vorig jaar gestart met een proef om meer eiwit van eigen land te halen. Hierop is dit jaar een vervolg gekomen. Belangstellenden werden op donderdagavond 27 juli jl. uitgenodigd om een viertal proeven...
Lees verder

Insecten op vogelakkers

Nu er regelmatig regen valt komen de vogelakkers en kruidenrijke akkerranden ook tot groei en bloei. Dit levert niet alleen mooie en fleurig plaatjes op. Maar is ook van groot belang voor het insectenleven op akkers. Ecoloog Bauke Koole doet al...
Lees verder
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!