NIEUWS

Bijeenkomst: Wat betekent de invoering van het GLB voor jou?

Bijeenkomst: Wat betekent de invoering van het GLB voor jou?

18 november 2022

Op 22 november a.s. organiseert Provinsje Fryslân een bijeenkomst over het nieuwe GLB op proefboerderij SPNA, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) praten je dan bij over wat er verandert in het nieuwe GLB en welke kansen het biedt.

<< Lees verder >>

Weidevogels in Fryslân - Jaarbericht 2022

Weidevogels in Fryslân - Jaarbericht 2022

1 november 2022

Maandag 31 oktober jl werd in Baaium het eerste exemplaar van het Jaarbericht 2022 - Weidevogels in Fryslân overhandigd aan Douwe Hoogland, natuurgedeputeerde Fryslân. Voor het vierde jaar op rij werd in dit Jaarbericht een overzicht gegeven van de cijfers van het afgelopen broedseizoen. De redactie bestaat uit zes partijen die zich in...

<< Lees verder >>

Informatiebijeenkomst 'GLB en ANLb, 1+1=2?

Informatiebijeenkomst 'GLB en ANLb, 1+1=2?

27 oktober 2022

 

<< Lees verder >>

Training strokenteelt

Training strokenteelt

26 oktober 2022

Strokenteelt: om de paar meter een ander gewas. Met goede resultaten voor biodiversiteit, ziekte- en plaagbestrijding en stabielere oogsten. Maar ook met aanpassingen in je machinepark. Ben jij akkerbouwer of tuinder en wil jij verkennen of strokenteelt iets is voor jouw bedrijf? En hoe je het op je eigen bedrijf kan toepassen? Met de training...

<< Lees verder >>

Bijeenkomst Boeren voor de Bouw

Bijeenkomst Boeren voor de Bouw

25 oktober 2022

De agrarische sector staat voor grote uitdagingen: als het niet om stikstof gaat, dan is het wel de bodem- en waterkwaliteit. Met oog voor het klimaat, staan we voor noodgedwongen veranderen, wat de boeren het water naar de lippen doet stijgen. Maar het kan ook een kans bieden om te laten zien wat de mogelijkheden zijn, om elkaar te vinden en...

<< Lees verder >>

Voorstel hekkelbeleid gemeente Noardeast-Fryslân
Aanloop nieuwe ANLb periode

Aanloop nieuwe ANLb periode

21 oktober 2022

Per 1 januari 2023 gaat het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse uitwerking van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start. Daarvan zijn  de nieuw te introduceren eco-regeling en de tweede ANLb-periode belangrijke onderdelen. Wil je überhaupt voor een GLB-subsidie in aanmerking komen dan moet je in de basis...

<< Lees verder >>

Gewaardeerde samenwerking, veldwerk is mensenwerk!

Gewaardeerde samenwerking, veldwerk is mensenwerk!

14 oktober 2022

Om onze nationale weidevogel de grutto te redden worden veel inspanningen verricht. Het zijn de betrokken vrijwilligers, niet gedreven door geld of aanzien, die veel praktische inzet tonen voor de weidevogels en met hart en ziel vele uren in het veld doorbrengen. De vrijwillige jagers vormen ook een belangrijke schakel in de bescherming van de...

<< Lees verder >>