NIEUWS

Vogelwacht Birdaard in VANELLUS
Veldlaboratorium Fjildlab Noordoost-Fryslân biedt perspectief voor een duurzame landbouwsector

Veldlaboratorium Fjildlab Noordoost-Fryslân biedt perspectief voor een duurzame landbouwsector

29 november 2019

De stikstofuitstoot in de agrarische sector is in de afgelopen decennia al fors gedaald. De agrarische sector, met de veehouderij voorop, kan met het Fjildlab Noordoost-Fryslân laten zien dat het nog beter kan en dat een vermindering van de veestapel en de uitkoop van boeren bij natuurgebieden niet nodig is voor de verdere ontwikkeling van een...

<< Lees verder >>

Aandacht voor Categorie Water in Infoblad Agrariërs

Aandacht voor Categorie Water in Infoblad Agrariërs

26 november 2019

Dit jaar is voor het eerst beheer uitgevoerd in het nieuwe leefgebied 'Categorie Water'. De beheerpakketten zijn in nauwe samenwerking met Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân samengesteld. In het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne wordt het beheer ingevuld met de pakketten ‘kruidenrijke akkerrand’ en ‘botanisch...

<< Lees verder >>

‘Weidevogels in Fryslân – Jaarbericht 2019’ gepresenteerd!

‘Weidevogels in Fryslân – Jaarbericht 2019’ gepresenteerd!

30 oktober 2019

Gisteren is in Fryslân voor de eerste keer het rapport ‘Weidevogels in Fryslân – Jaarbericht 2019’ gepresenteerd. In dit jaarbericht worden de gezamenlijke weidevogelcijfers van het seizoen 2019 gepresenteerd door de BFVW (Bond Friese VogelWachten), Friese agrarische collectieven (KBF), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de drie...

<< Lees verder >>

Goed Velduilenjaar

Goed Velduilenjaar

21 oktober 2019

In SOVON-Nieuws (jaargang 32, Nr. 3) stond een mooi artikel over Velduilen. Doordat er dit jaar weer veel veldmuizen zijn, waren er in Fyrslân veel broedgevallen van de Velduil. Ook in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne was er minimaal 1 succesvol broedgeval. De beheerder van het grasland heeft hiervoor ook, tegen een vergoeding...

<< Lees verder >>

De rol van onderwijs bij weidevogelbeheer
FRISSE WIND OVER VOGELAKKER
HOMMELS IN VOGELAKKERS EN KRUIDENRIJKE AKKERRANDEN

HOMMELS IN VOGELAKKERS EN KRUIDENRIJKE AKKERRANDEN

27 augustus 2019

Op 17 juli en 21 augustus is de schouw van circa 20 vogelakkers en kruidenrijke akkerranden uitgevoerd door Landschapsbeheer Friesland. Op beide schouwdagen is er ook gekeken naar het voorkomen van insecten, met name hommels en vlinders, in de te schouwen beheereenheden. Tijdens de rit werd hierbij ook op een aantal plekken in wegbermen gekeken...

<< Lees verder >>