NIEUWS

Schemerexcursie op woensdag 24 augustus a.s.

Schemerexcursie op woensdag 24 augustus a.s.

14 augustus 2022

Woensdag 24 augustus a.s. organiseren wij 's avonds een schemerexcursie waarvoor we jong en oud uitnodigen. We geven je meer informatie over het doel van de vogelakkers en de zonnebloemlinten. Daarnaast vertellen we je over de nachtvlindermonitoring m.b.v. LED-emmers en de monitoring van insecten m.b.v. insectencamera's.
Nieuwsgierig? Dan...

<< Lees verder >>

Fietsen langs de zonnebloemen als toeristische attractie

Fietsen langs de zonnebloemen als toeristische attractie

13 augustus 2022

Doneren voor actie zonnebloemlinten kan nog steeds

BARTLEHIEM/RAARD/EE
Op verschillende locaties in Noordoost-Friesland zijn momenteel zonnebloemlinten te zien, ingezaaid door drie boeren. Zo kunnen fietsers bij het bruggetje van Bartlehiem genieten van de zonnebloemen, maar ook op het binnendijkje tussen Raard en Brantgum en aan de Tibsterwei...

<< Lees verder >>

Succesvolle nachtvlindertelling

Succesvolle nachtvlindertelling

28 juli 2022

Op 4 plaatsen in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne doen boeren mee aan BIMAG (Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden). De nacht van afgelopen zondag op maandag (24 op 25 juli) was een warme nacht. Ideaal om nachtvlinders te vangen! Het resultaat was dan ook geweldig met meer dan 20 verschillende soorten nachtvlinders in...

<< Lees verder >>

Vacature junior Projectmedewerker
BIMAG nachtvlindermonitoring

BIMAG nachtvlindermonitoring

7 juli 2022

Nu het kabinet vergaande vermindering van de veestapel heeft afgekondigd en er tractors op de snelweg rijden, is de vraag ‘hoe ziet de toekomst van de boer eruit?’ actueler dan ooit. Dat boeren onze biodiversiteit beïnvloeden leidt geen twijfel. Binnen de huidige discussie lijkt het soms alleen om de negatieve effecten van...

<< Lees verder >>

Wy stypje ús boeren!

Wy stypje ús boeren!

4 juli 2022

<< Lees verder >>

Maaien of NIET maaien? II

Maaien of NIET maaien? II

2 juli 2022

Vrijdagavond 1juli was de tweede bijeenkomst over maaien of niet maaien bij Mts Hiemstra in Bornwird. Zittend op strobalen in de schuur hebben vader Sjoerd en zoon Jorrit uitleg gegeven over hoe het weidevogelbeheer op hun bedrijf wordt ingepast. Met veel weiden, uitgesteld maaien, een greppelplasdras en een natuurvriendelijke oever verbeteren...

<< Lees verder >>

Maaien of NIET maaien? I

Maaien of NIET maaien? I

24 juni 2022

Een spannend moment voor weidevogels, maar zeker ook een spannend moment voor boeren. Niet alleen een spannend moment, maar gemaakte keuzes leiden soms ook tot spanning en onbegrip tussen boer en nazorger. Op tijd maaien van kwalitatief goed gras legt de basis voor een makkelijke en gezonde melkproductie op je bedrijf en vormt daardoor de basis...

<< Lees verder >>