Vogelkijkhut

Zowel ANV Guozzekrite als ANV Om 'e Koaien beschikken over een mobiele vogelkijkhut welke vrij toegankelijk zijn. De vogelkijkhutten staan tijdens het broedseizoen vaak op locaties waar op dat moment veel weidevogels actief zijn. Op deze pagina vermelden wij de locatie waar deze vogelkijkhutten tijdelijk zijn neer gezet.

Locatie van de vogelkijkhut van ANV Guozzekrite:
Tijdelijk in winterstalling tot broedseizoen 2023.
Locatie van de vogelkijkhut van ANV Om 'e Koaien:
Tijdelijk in winterstalling tot broedseizoen 2023.
Naast een mobiele vogelkijkhut heeft ANV Om 'e Koaien ook een 'vaste' vogelkijkhut. Deze staat bij natuurgebied 't Oogvliet van Staatsbosbeheer aan de Kelnersweg tussen Hallum en Wanswert.De vogelkijkhut van ANV Om 'e Koaien, de 'Skûle' genaamd, is op 23 juni 2008 geopend door toenmalig gedeputeerde Piet Adema. De realisatie van de vogelkijkhut was mogelijk door onder andere subsidie vanuit Plattelandsprojecten.

De vogelkijkhut van ANV Guozzekrite is op 19 april 2019 geopend door Frans Kloosterman, voorzitter van de BFVW. De realisatie van deze vogelkijkhut is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Rabobank en Topteam Agrarische Verzekeringen.

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Bestel vandaag nog bloemenzaden en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!