Om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer te laten slagen is inzet nodig van agrariërs maar ook van veel vrijwilligers zoals nazorgers van de BFVW, mozaïekregisseurs, akkervogeltellers en tellers.

Een aantal van hen willen we hieronder aan het woord laten. Klik op de foto en u wordt doorgelinkt naar het interview:

 

Mozaïekregisseur Joop Ludema
 
 Jager Ewout Schröder
 
Deelnemer Open Akkerland Sieger Talsma    Akkervogeltellers Marten Tigchelaar en Mark Bloem


Interviews en foto's: Klasina van der Werf
*** Binnenkort wordt deze pagina aangevuld met interviews met een aantal beheerders en vrijwlligers.***


PRO Dokkum helpt ons om boerenlandvogels te beschermen

Eind oktober 2020 hebben wij van RVO de positieve beslissing ontvangen op onze aanvraag in de 2e openstelling van de POP3 subsidieregeling Niet Productieve Investeringen agratrisch natuurbeheer leefgebieden weidevogels en akkervogels. In deze aanvraag zijn naast de inrichtingskosten van o.a. plas-dras en hoogwaterpeil en bijbehorende plas-draspompen ook kerkuilkasten, nestkasjes voor ringmussen en nestbeschermers meegenomen. Voor het maken hiervan hebben we de samenwerking gezocht met PRO Dokkum, de school voor praktijkonderwijs in Dokkum. Zij wilden deze opdracht graag voor ons uitvoeren. In december hebben we de eerste serie kerkuilkasten en de nestbeschermers opgehaald. De betrokken leraren hebben hier het volgende persbericht over geschreven welke door diverse lokale media is gepubliceerd.

PRO Dokkum beschermt boerenlandvogels  
In het voorjaar van 2020  heeft onze school het eerste mail-contact gehad met het Agrarisch Collectief Waadrâne waarin zij een verzoek neerlegden. Dat was midden in de eerste lockdown die ons land trof. Maar door toch vooruit kijken en uit te gaan van het positieve hebben we besloten wel in te gaan op hun verzoek. De wensen en afmetingen zijn toen al redelijk snel aangeleverd door de Waadrâne.
Het verzoek was om drie soorten producten te gaan maken die zij kunnen gebruiken om hun belangrijkste doel te kunnen bewerkstelligen, namelijk het beschermen van boerenlandvogels.
Het Agrarisch Collectief Waadrâne heeft ruim 145 agrarische leden, woonachtig in de noordwestelijke kuststrook tegen de Waddenzee. Zij werken samen aan de bescherming van die boerenlandvogels en zetten zich in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit. Zo willen ze Noard-Fryslân nog mooier maken door de flora en de fauna in stand te houden. Kijk voor meer informatie op hun zeer interessante site www.waadrane.frl
Begin juni kregen we van Waadrâne toestemming om te starten met met de opdracht. Er is direct hout en metaal besteld om met 50 kerkuilenkasten en 25 nestbeschermers te starten. In het najaar van 2020 zijn die twee producten in het hout- en metaallokaal afgerond. Vlak voor de kerstvakantie zijn de kerkuilenkasten en nestbeschermers opgehaald door leden van de Waadrâne.
Ondertussen waren we eind november ook al begonnen aan het derde product; 200 nestkasten voor de ringmus. Er zijn al ongeveer 50 nestkasten nagenoeg klaar. We proberen eind januari 2021 die eerste lichting af te ronden, zodat deze nestkasten alvast kunnen worden opgehangen.
Al met al een mooi project met repeterend werk aan veel verschillende onderdelen, perfect passend bij onze leerlingen die er enthousiast en fanatiek mee aan de slag zijn gegaan. En tussen de coronamaatregelen door voorlopig nog wel even mee bezig zullen blijven.

B. Wiersma, docent metaal
G. van der Kooi, docent hout


Een van de personen die het beheer visueel in beeld brengt is Aart van Veldhuizen, hieronder stelt hij zich even voor.

Beste lezers,

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben Aart van Veldhuizen. Ik woon samen met mijn vrouw in Ugchelen en vader van 4 (inmiddels) volwassen kinderen. Sinds 1 april 2020 ben ik, op vrijwillige basis, huismeester bij een woonboerderij van het Leger des Heils vlakbij Dokkum.
Mijn passie is natuurfotografie. Een andere hobby die ik combineer met de natuurfotografie is, tekeningen maken met soft pastel. Ik maak tekeningen van de foto`s die ik heb gemaakt, ook huisdieren. Katten of honden. Omdat ik zelf op de Veluwe woon(de) en daar ook regelmatig de natuurfotografie beoefende, wilde ik dit ook graag in Friesland oppakken.
Inmiddels heb ik kennis gemaakt met Melle Pieter en Froukje Prins, agrariërs met een plas-dras-gebied. Ik heb van hem vernomen dat hij is aangesloten bij het Agrarisch Collectief Waadrâne. Wat mij erg aansprak in dit collectief is de zorg voor de vogels, flora en fauna binnen de agrarische sector.
Na een gesprekje, hebben we afgesproken dat ik in dat gebied mag fotograferen. Ik begin ‘s morgens erg vroeg (5.00) en kan er gerust 5 uur achter elkaar stil liggen om de natuur niet (zo min mogelijk) te storen. Ik maak een verslag van mijn observatie en fotografie van wat ik heb gezien. Bij Melle Pieter heb ik dat verslag met een aantal foto’s naar hem verstuurd. Dit gaf hem weer inzicht in wat er allemaal gebeurt en langs komt in het gebied. Hij was enthousiast van de beelden die ik doorstuurde.
Nu werd mij de vraag gesteld, door Melle Pieter en Corrie Terpstra, of mijn foto`s op de website van Waadrâne geplaatst mogen worden. Hier sta ik positief in. Ik vind het mooi om zo ook een bijdrage te kunnen leveren, aan dit mooie initiatief.
Graag zou ik in contact komen met andere agrariërs die een plas-dras gebied hebben, om hen ook zo meer inzicht te geven in wat er leeft in het gebied en de dieren in beeld (foto) en in kaart te brengen. De foto`s die ik instuur zijn professioneel. Ze zijn echter wel auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat ik een (kleine) vergoeding vraag wanneer er mensen zijn die graag een foto willen hebben om op een website te plaatsen, of willen gebruiken om thuis aan de muur te hangen.
Ook heb ik een website, https://natuuraart.weebly.com/ waar een deel van de gemaakte foto’s, is te bekijken. Neem gerust eens een kijkje!
Mocht u zo’n plasdras gebied bezitten en mij de mogelijkheid te willen geven om daar te kunnen fotograferen, dan kunt u contact opnemen via Waadrâne.
Hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Aart van Veldhuizen

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!