Samen realiseren we een zonnebloemlint in Noord-Fryslân!Afgelopen jaar hebben we 3000 meter zonnebloemlint kunnen realiseren dankzij de donaties van bedrijven en particulieren. Dit jaar willen we voor de tweede keer in Noord-Fryslân een zonnebloemlint samen met jou realiseren. Het streven is om minimaal het lint te verdubbelen en uiteindelijk op 9.000 meter uit te komen. Help mee en doneer één, vijf, tien of zelfs meer meters zonnebloemlint!Waarom een zonnebloemlint?

Zonnebloemen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze dragen ook bij aan de leefomgeving van insecten, bijen en vogels. We helpen daarmee de biodiversiteit, maar ook de landschappelijke waarde en belevingswaarde van ons landschap. Daarnaast is het natuurlijk een prachtig gezicht waarvan wij hopen dat veel inwoners en bezoekers van Noord-Fryslân mee kunnen genieten in de komende nazomer!

Waarom een crowdfunding?

Met deze crowdfunding willen we een belangrijke stap maken naar het betrekken van inwoners van de regio bij ons werk. Als agrariërs willen we daarbij laten zien dat de natuur ons aan het hart gaat. Door samen te werken kunnen we simpele maar concrete stappen zetten om ons mooie buitengebied aantrekkelijker te maken voor zowel mens als dier.

Wie zijn wij?

Het zonnebloemlint is een initiatief van Agrarisch Collectief Waadrâne in samenwerking met stichting Twirre.

Waar komt het zonnebloemlint?

De zonnebloemlinten komen op perceelsranden in Noord-Fryslân en zijn voor iedereen zichtbaar vanuit de auto, op de fiets of wandelend.

Wat als niet alle 9000 meters gesponsord worden?

Er komt hoe dan ook een zonnebloemlint in Noord-Fryslân, de lengte is afhankelijk van het aantal gesponsorde meters! Per meter is er € 0,75 nodig, dit betekent dat er € 6.750,00 nodig is om 9000 meter te realiseren. Natuurlijk doen we als Agrarisch Collectief Waadrâne ook zelf een duit in het zakje. Daarnaast vragen we het bedrijfsleven een deel te sponsoren. Voor de rest zijn we afhankelijk van het aantal meters zonnebloemlint dat door jou gesponsord wordt! Halen we het doel van 9000 meter niet, dan betekent dat niet dat het project niet doorgaat. Blijven we steken op 7000 meter? Dan leggen we 7000 meter aan. We zijn dus blij met iedere meter die gesponsord wordt!

             
Klik op een afbeelding voor meer nieuws over de actuele stand van zaken of het zonnebloemlint in de media.Hoever zijn we met de actie?

€678,75 van €6.750,00 gedoneerd


Wat zeggen experts over zonnebloemen?

De Zonnebloem is van oorsprong een Amerikaanse soort die al heel snel na de ontdekking van dit continent in Zuid-Europa is geïntroduceerd. De schilderijen van Van Gogh hebben bijgedragen aan de populariteit van deze plant in Nederland. Als cultuurgewas levert het zonnebloemolie op die uit de forse bloempitten wordt gewonnen. Een bloeiende zonnebloem trekt onder andere hommels, bijen, dagvlinders en zweefvliegen aan die afkomen op het nectar. Een andere belangrijke eigenschap van de Zonnebloem is dat de bloem de zon langs de hemel volgt en dat is gunstig voor insecten want die houden van warmte. Bij slecht weer en als het donker wordt verstoppen hommels en bijen zich in de bloemen. Ze weten namelijk dat de bloem zich 's ochtends weer naar het zonlicht opricht. Zonder hiervoor iets te doen ontvangen de insecten zo de eerste zonnestralen, warmen zich op en maken zich gereed voor een nieuwe dag. 

Bauke Koole is ecoloog en werkzaam in het agrarisch natuurbeheer en doet daarnaast onderzoek naar vogels, zoogdieren (Vleermuizen), planten en insecten.

"Zonnebloemen zijn opvallend, indrukwekkend en mooi. Wanneer ze bloeien bieden ze veel voedsel voor stuifmeel- en nectargebruikers, waaronder bijen, vliegen, muggen, kevers en vlinders. Als ze zaad gezet hebben, kunnen vogels daar ook nog van genieten. De zonnebloem blijft natuurlijk wel een niet-inheemse eenjarige plant: het is eigenlijk een gewas, geen wilde plant. Als eenjarige bloemenrand zijn zonnebloemen daarmee minder gunstig voor de normale lokale insectenbiodiversiteit van het landschap dan bloemenranden met mixen van een- en liefst meerjarige inheemse plantensoorten. Zonnebloemen als gewas in de rand van maisakkers is echter wel een heel goede mogelijkheid om maisvelden te verrijken voor stuifmeel- en nectargebruikers, waarmee ook plaag bestrijdende insecten worden ondersteund. De zonnebloemen kunnen zelfs meegeoogst worden als onderdeel van snijmais voor veevoer! En als er het een en ander blijft staan voor insecten en de vogels in de nazomer en winter wordt het helemaal een mooi plaatje!" 

Arjen Strijkstra, lector Bijen en biodiversiteit en leraar Wildlife management aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Hij doet onder meer onderzoek aan insectenbiodiversiteit en biomassa in agrarisch gebied in het EU Interreg NSR project BEESPOKE.Doneer mee voor een prachtig zonnebloemlint!

Wil jij deze zomer ook genieten van een prachtige zonnebloemlint rondom percelen in de buurt? Sponsor dan nu een aantal meters naar keuze en kom in juli en augustus genieten van deze prachtige bloemenpracht!

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!