Agrarisch Collectief Waadrâne

Met ingang van 2023 start een nieuwe periode van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). en daarnaast ook  het nieuwe GLB. Via een speciale ANLb-pagina houden we deelnemers op de hoogte van de implementatie van het nieuwe ANLb en GLB. Klik op de ANLb-afbeelding hiernaast en u wordt doorgelinkt naar de inlogpagina voor leden.

Samen realiseren we een zonnebloemlint van 9000 meter in Noord-Fryslân! Samen met jou hopen wij dit lint te kunnen realiseren. Help mee en doneer één, vijf, tien of meer meters zonnebloemlint!
Klik op de afbeelding hiernaast voor meer informatie

Agrarisch Collectief Waadrâne

Waadrâne is een Agrarisch Collectief met ruim 145 leden in de noordelijke kuststrook tegen de Waddenzee dat meewerkt aan de bescherming van boerenlandvogels. Wij zetten ons in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit en werken daarbij samen met elkaar én met de natuur. Ons belangrijkste doel? Noard-Fryslân nóg mooier maken door de flora en fauna in stand te houden.

Wij vinden het belangrijk dat natuur en landbouw elkaar versterken. Dit doen wij door natuurbeheer bij de boeren onder te brengen, natuurinclusieve landbouw genaamd. Door het uitvoeren van verantwoord beheer dragen wij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in onze leefomgeving. De basis hiervoor is: dicht bij de natuur blijven en de boerenlandvogels beschermen. Als collectief vormen wij de schakel tussen boeren/beheerders en de overheid. Tegelijkertijd willen wij dicht bij de leden blijven: ‘Mei de fuotten yn ‘e klaai’.


Wat doen wij om de vogels te beschermen?
De leden van Agrarisch Collectief Waadrâne doen aan nestbescherming en uitstel van maaien zodat jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras. Ook proberen we ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid op orde zijn. Verder bieden we met het creëren van plasdras en verhoogd waterpeil goede foerageerplekken voor weidevogels aan. Kruidenrijke percelen en randen trekken veel insecten aan die weer als voedsel dienen voor de vogels. Zo werken wij samen aan een natuurlijke leefomgeving, met als doel een gezonde weide- en akkervogelpopulatie!
In de korte filmpjes hieronder laten we zien wie we zijn en wat we doen.

Klik op de foto om het filmpje te kunnen bekijken.
         
Introductie Waadrâne                 Project Vogelakker                        Project Plas-Dras                         Samenwerken


Spandoeken zien staan en meer weten?

Klik op een spandoek voor meer informatie over het betreffend beheer.

     

Of klik hier voor onze folder waarin u in het kort kunt lezen wie we zijn en wat we doen.