Samen een Zonnebloemlint realiseren!

Help je mee?

ÚTFÛGELJE - Terugblik op 7 jaar akkervogelbeheer

& Fleanend, de ikkerfûgels yn Waadrâne 2016-2022

Samen een Zonnebloemlint realiseren!

Help je mee?

ÚTFÛGELJE - Terugblik op 7 jaar akkervogelbeheer

& Fleanend, de ikkerfûgels yn Waadrâne 2016-2022

Wie zijn we

Agrarisch Collectief Waadrâne

Waadrâne is een Agrarisch Collectief met ruim 165 leden in de noordelijke kuststrook tegen de Waddenzee dat meewerkt aan de bescherming van boerenlandvogels. Wij zetten ons in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit en werken daarbij samen met elkaar én met de natuur. Zo maken we Noard-Fryslân nóg mooier.

  • Agrarisch Natuurbeheer
  • Biodiversiteit
  • Landschap
  • Duurzaamheid

"Door het uitvoeren van verantwoord beheer dragen wij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in onze leefomgeving. "

3100+

Hectares beheer

200+

Deelnemers & vrijwilligers

1850+

Nest- en Broedparen weidevogels

70+

Soorten akkervogels
Nieuws

Ons laatste nieuws

Vervolg Tour de Boer

Voor het tweede jaar op rij organiseert Waadrâne in samenwerking met Stichting Twirre excursies bij agrariërs die actief zijn met agrarisch natuurbeheer. Op 14 en 22 mei jl. waren de eerste twee...
Lees verder

Project Kansrijke Gewassen

Een aantal agrariërs in Noardeast-Fryslân zijn de samenwerking aangegaan om te kijken of de teelt van bepaalde gewassen kansen biedt voor een veerkrachtige agrarische sector die bijdraagt aan...
Lees verder
Aandachtspunten weidevogelbeheer

Aandachtspunten weidevogelbeheer

Lees hier de wekelijkse berichten van de werkgroep weidevogels vanuit het Afsprakenkader Weidevogels.

Meer info
Meldingen uitvoer/start ANLb-beheer

Meldingen uitvoer/start ANLb-beheer

Meldingen 'Legselbeheer, 5% kuikenvelden' en 'Braakstrook op grasland (voor Kievit)' kunt u hier doorgeven.

Het melden van overige activiteiten kunt voortaan doorgeven via www.mijnboerennatuur.nl
 

Meer info
Zonnebloemlint

Zonnebloemlint

Samen realiseren we een zonnebloemlint van 9000 meter in Noord-Fryslân! Samen met jou hopen wij dit lint te kunnen realiseren. Help mee en doneer één, vijf, tien of meer meters zonnebloemlint!

Meer info
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!