Agrarisch Natuurbeheer

meer mogelijkheden per 2023

Agrarisch Natuurbeheer

meer mogelijkheden per 2023

Agrarisch Natuurbeheer

meer mogelijkheden per 2023

Agrarisch Natuurbeheer

meer mogelijkheden per 2023

Wie zijn we

Agrarisch Collectief Waadrâne

Waadrâne is een Agrarisch Collectief met ruim 150 leden in de noordelijke kuststrook tegen de Waddenzee dat meewerkt aan de bescherming van boerenlandvogels. Wij zetten ons in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit en werken daarbij samen met elkaar én met de natuur. Zo maken we Noard-Fryslân nóg mooier.

  • Agrarisch Natuurbeheer
  • Biodiversiteit
  • Landschap
  • Duurzaamheid

"Door het uitvoeren van verantwoord beheer dragen wij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in onze leefomgeving. "

2580+

Hectares beheer

200+

Deelnemers & vrijwilligers

1630+

Nest- en Broedparen weidevogels

70+

Soorten akkervogels
Nieuws

Ons laatste nieuws

Gezocht: Akkerbouwers en melkveehouders in de Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid te verbeteren!

Wil je de bodem op je bedrijf verbeteren en denk je na over het toepassen van nieuwe methoden? Dan is dit je kans! Laat ons weten waarmee je wilt experimenten om te ervaren hoe de...
Lees verder

Meer mogelijkheden voor Agrarisch Natuurbeheer per 2023

Met ingang van 2023 wordt de regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) in Fryslân uitgebreid met meer doelen en meer budget. Het gaat dan met name om doelen op het vlak van het...
Lees verder
ANLb 2023-2028

ANLb 2023-2028

Informatie voor deelnemers aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer periode 2023-2028.
Deelnemers kunnen deze pagina bezoeken door eerst in te loggen (bovenaan pagina).

Meer info
Locaties vogelkijkhutten

Locaties vogelkijkhutten

De vogelkijkhutten staan tijdens het broedseizoen vaak op locaties waar op dat moment veel weidevogels actief zijn.

Meer info
Zonnebloemlint

Zonnebloemlint

Samen realiseren we een zonnebloemlint van 9000 meter in Noord-Fryslân! Samen met jou hopen wij dit lint te kunnen realiseren. Help mee en doneer één, vijf, tien of meer meters zonnebloemlint!

Meer info
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Bestel vandaag nog bloemenzaden en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!