Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.waadrane.frl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Agrarisch Collectief Waadrâne. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Agrarisch Collectief Waadrâne is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Agrarisch Collectief Waadrâne.


Donaties:
Voor de bedragen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde bedragen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Agrarisch Collectief Waadrâne te mogen claimen of te veronderstellen.


Definities                                                                                                        
In dit document gebruiken de we onder andere de volgende termen:
Agrarisch Collectief Waadrâne
Agrarisch Collectief Waadrâne is ingeschreven bij de KVK onder nummer 62023918. Ingeschreven op het adres: Raarderweg 9, 9156 AC Bornwird.
Donateur:
Persoon, stichting of bedrijf die een schenking in geld doet.
Donatie:
Een geldschenking waar een tegenpresentatie voor geleverd zal worden.
2.1 Donateur kan zonder account doneren aan een actie beheerder.
2.2 Donateur is 18 jaar of ouder of heeft schriftelijke toestemming van ouders of verzorgers.
2.3 Het totaal van de donaties is op het platform zichtbaar.
2.4 Donaties zijn onherroepelijk en kunnen niet op verzoek donateur teruggestort worden.
2.5 Donaties verlopen via een betaalprovider.
 
Aansprakelijkheid
Agrarisch Collectief Waadrâne streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.waadrane.frl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Agrarisch Collectief Waadrâne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden van www.waadrane.frl op deze pagina.


Als laatst aangepast op 7 juni 2022
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!