Akkervogeltellers

‘We moeten de kleine vogelsoorten niet vergeten’

Namen: Marten Tigchelaar en Mark Bloem
Functie bij de Waadrâne: Akkervogeltellers

Even voorstellen:
Marten: ,,In het dagelijks leven werk ik als projectleider bij een constructiebedrijf en Mark verkoopt grond en vastgoed voor de gemeente De Fryske Marren. Samen hebben we één gezamenlijke hobby: vogels. Mark is al vanaf zijn zevende jaar geïnteresseerd in vogels en ik ging van jongs af aan met zijn pake en mem ‘aaisykjen’. Sinds drie jaar zijn we akkervogeltellers voor de Waadrâne.’’

Hoe zijn jullie akkervogelteller geworden?
Mark: ,,Als echte vogelliefhebbers wilden we graag wat doen voor vogels. We hoorden verhalen dat het minder goed gaat met de vogels. Mijn schoonvader tipte mij dat ze bij de Waadrâne akkervogeltellers zochten. Ik had daar wel belangstelling voor en vroeg Marten om mee te doen. Samen gingen we al regelmatig de velden in om vogels te spotten. Nu kunnen we dat ook nog voor een goed doel doen: de vogels.’’

Wat doen jullie precies voor de Waadrâne?
Mark: ,,Wij houden in de lente en aan het begin van de zomer bij welke vogels er zijn en wat hun gedrag is. Zijn ze bijvoorbeeld aan het paren, broeden of hebben ze jongen? Daarnaast tellen wij in de winterperiode welke vogels in het gebied komen overwinteren en voedsel vinden in de kruidenrijke akkerranden. Dit onderzoek doen we over een periode van vijf jaar voor Sovon. Met boeren zijn er afspraken gemaakt omtrent de akkerranden zodat we het verschil kunnen onderzoeken. Doel is om te kijken wat voor effect bloemrijke akkerranden hebben op de vogels. Met de boeren hebben we goed contact over waar en wanneer ze wel of niet kunnen maaien.’’

Kunnen jullie daar na drie jaar al iets over zeggen?
,,Wij merken echt dat het werkt. Dankzij de kruidenrijke akkerranden zijn er meer vogels, vlinders, bijen en insecten. Vorig jaar hebben we hier ook een patrijs aangetroffen en ‘s winters een groep kepen. Dat is heel bijzonder. Die komen op de zaadjes uit deze bloemen af. Verder komen we opvallend veel fazanten tegen, maar ook kleine vogels zoals de gele kwikstaarten, graspiepers en leeuweriken die zo prachtig kunnen zingen. Er is veel aandacht voor de weidevogels, maar de kleinere vogelsoorten zijn net zo belangrijk voor de ‘Fryske greide’. Deze groep moeten we niet vergeten!’’
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!