Agrarisch Natuurbeheer

Het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne is uniek. Wij zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer in het gebied tussen de Waddenzee en de Dokkumer Ee in Noardeast-Fryslân. Vandaar de naam: Waadrâne. Het collectief heeft in dit gebied beheercontracten afgesloten met enthousiaste agrariërs in de leefgebieden Open Grasland en Open Akkerland en de categorieën Water en Klimaat.
Hierbij is het collectief gebonden aan het Natuurbeheerplan van Provinsje Fryslân en speelt ook de Weidevogelnota een grote rol.

Predatiebeheer
Om meer aan predatiebeheer te kunnen doen is er door Agrarisch Collectief Waadrâne een predatiebeheerplan opgesteld. Op basis van dit plan is er een ontheffing gekomen voor het jagen met de lichtbak op de vos en een ontheffing voor de vangkooi van de zwarte kraai. Verder werken we eraan dat er in de toekomst misschien ook een ontheffing komt voor bestrijden van de steenmarter. Maar daarvoor zal eerst aangetoond moeten worden dat de steenmarter een belangrijke predator is van nesten en kuikens. De waarnemingen van de mensen in het veld zijn daarbij van groot belang. Predatiebeheer is nodig om de weidevogels te behouden. Anders is het ‘dweilen met de kraan open’.

Natuurbeheerplan 2021
Natuurbeheerplan 2022
Nota Weidevogels 2021-2030

 

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!