Beheerder Open Akkerland

‘Aantal insecten neemt zichtbaar toe’

Naam: Sieger Talsma
Beroep: Akkerbouwer

Even voorstellen:
,,In 2019 heb ik het akkerbouwbedrijf van mijn ouders overgenomen. Al vanaf 2008 zit ik in de maatschap. Ik ben geboren op deze boerderij en hier opgegroeid. Van jongs af aan hielp ik mee met aardappelen rooien. Toch had ik als klein jongetje nooit zoveel interesse in de boerderij. Dat kwam pas later, toen mijn vrienden ook in de agrarische sector gingen werken. Nu vind ik het mooi om te doen.’’

Wat is de hoofdtak van jullie bedrijf?
,,Aardappelen. We hebben bijna honderd hectare aan pootaardappelen. Daar draait het bedrijf op. Voor de rest ruilen we grond met veeboeren en we verbouwen nog wat graan. Sinds vier jaar doen we ook aan agrarisch natuurbeheer voor de Waadrâne. Wij waren één van de eersten. De vergoedingen zijn redelijk en het is een mooie bijkomstigheid dat we op deze manier wat voor de natuur kunnen doen.’’

Wat doen jullie precies voor de Waadrâne?
,,We hebben een vogelakker en bloemrijke akkerranden. Door goed beheer kunnen vogels optimaal profiteren van de vogelakker. Vooral veldleeuweriken broeden hier graag. We horen ze regelmatig fluiten, dan zie je dat het helpt. Ook signaleren we hier de velduil en de kiekendief. Die kunnen beter hun prooi pakken in de braakstroken. Je merkt dat hier nu veel meer muizen zijn. En ook het aantal insecten neemt zichtbaar toe.’’

Heeft akkervogelbeheer verder nog voordelen?
,,Doordat de grond twee jaar ‘rust’ krijgt, heeft het bodemleven de kans zich te herstellen. Dat komt de aardappelen uiteindelijk ten goede. De grond is ons heilig, dat is ons productiemiddel. Imkers zijn overigens ook blij met onze kruidenrijke akkerranden. Voor de bijen is het alleen maar goed, dus hebben ze hun kasten nu hier staan. Zelfs fotografen weten onze mooie bloemenvelden te vinden. Zij maken hier fotoshoots en er is ook al eens een band geweest om hier een videoclip op te nemen. Zo zie je maar weer waar akkervogelbeheer allemaal goed voor is.’’
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!