Contactgegevens gebiedscoördinatoren

Reinskje Brandsma,  06-1411 9829
- ​Leefgebied Open Grasland (gebied Guozzekrite m.u.v. Hiaure) en
- Leefgebied Open Akkerland (m.u.v. cluster Ferwerderadiel)

Tjitske Dijkstra,   06-1306 5310  of  0519-292 877
- Leefgebied Open Grasland (gebied Om 'e Koaien m.u.v. Raard)

Hylke Hoekstra, 06-5316 8994
- Leefgebied Open Grasland (werkgebied Raard-Hiaure) en
- Leefgebied Open Akkerland (cluster Ferwerderadiel)

Vragen en opmerkingen m.b.t. beheer kunt u mailen naar: beheer@waadrane.frl
(
zoals wijzigingen in beheer en ruige mest-meldingen)
Algemene vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: info@waadrane.frl

Correspondentieadres:
Agrarisch Collectief Waadrâne
p.a. Raarderwei 9
9156 AC  Boarnwert

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!